14.-16.5.2014 Setkání v Euroregionu Silesia

Další ze společných setkání česko-polských euroregionů se konalo ve dnech 14. až 16. května 2014 - navštíven byl Euroregion Silesia.

První den se v odpoledních hodinách konalo zasedání programové rady pracující na přípravě dokumentu nazvaného „Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“.

Druhý den byla na programu studijní cesta po Euroregionu Silesia. Účastníci studijní cesty navštívili Slezské gymnázium v Opavě, kde paní ředitelka školy spolu s učitelkou informovaly o přeshraniční spolupráci Slezského gymnázia v Opavě s Gymnáziem č. 1 v Rydultovech na příkladech do této doby realizovaných projektů. Poté se delegace přemístila na sekretariát české části Euroregionu Silesia na hlavním opavském náměstí a po obědě pokračovala na polskou stranu euroregionu.  Pobyt v Polsku byl zahájen návštěvou Úřadu města Ratiboř, kde vedoucí oddělení krizového managementu představil přeshraniční projekt měst Ratiboř, Krzyżanowice a Bohumín, zrealizovaný v rámci Fondu mikroprojektů, který se týkal systémů včasného varování. Následně byl navštíven sekretariát polské části Euroregionu Silesia. Následně se navštívil Piastovský hrad v Ratiboři, kde byl představen mikroprojekt „Krajina Holasiců jako polsko-český turistický produkt Z Hradce nad Moravicí do Ratiboře“ a účastníci absolvovali prohlídku po zrekonstruovaném a krásně obnoveném Piastovském hradě.  

Dalším bodem studijní cesty byla prezentace v terénu, zaměřená na projekty cyklostezek v Euroregionu Silesia na příkladu Ratiboře, Krzyżanowic a Svazu měst a obcí okresu Karviná. Posledním bodem druhého dne setkání byla návštěva venkovského rekreačního střediska v Chalupkách, ul. Fabryczna, kde starosta Krzyżanowic spolu s koordinátorem česko-polských projektů představili velké realizované přeshraniční projekty a investiční mikroprojekty obce na území venkovského rekreačního střediska.

Poslední den setkání, tj. 16.05.2014, delegace navštívila Úřad města Hradec nad Moravicí. Pracovník úřadu představil přeshraniční spolupráci Hradce s partnery z Polska a Slovenska. Posledním bodem setkání byla prohlídka krásného zámkového komplexu v Hradci nad Moravicí. Tím byla aktivita ukončena.

Silesia 14-16-5-2014

112107SC_008112110SC_022112119SC_038112124SC_149112151SC_180112200SC_190112240SC_208112929SC_303112954SC_347112958SC_351112947SC_341112922SC_298

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou