Euro Region
English Polski
Domovská stránka > 25 let Euroregionu Glacensis

25 let Euroregionu Glacensis

logo EURG

ZPÁTKY DO MINULOSTI – díl první

V letošním roce oslaví Euroregion Glacensis své 25. narozeniny. Při této výjimečné příležitosti se Vám pokusíme přiblížit dějiny našeho sdružení.

Poslechněte si rozhovor sekretáře Jaroslava Štefka na Rádiu Proglas o poslání a činnosti Euroregionu Glacensis:

 
 

Historie vzniku Euroregionu Glacensis

Otcové zakladatelé - František Bartoš a Czesław KręcichwostPřeshraniční spolupráce v regionu středních a východních Sudet má dlouhodobou tradici. Významné impulzy spolupráce se objevily na přelomu 80. a 90. let ve vazbě na demokratické proměny, ke kterým v této době docházelo v Polsku a v České republice. 

Konference, která zahájila stálou přeshraniční spolupráci, se konala 17. - 18. května 1991 v Náchodě za účasti přibližně 150 zástupců polské a české příhraniční veřejnosti.

Dne 18. září 1992 celkem 21 zástupců místního společenství z wałbrzyského a opolského vojvodství a severovýchodních Čech podepsalo ve Wałbrzychu „Dohodu o přeshraniční vzájemné spolupráci a vzniku Přeshraničního svazu měst a obcí Česká republika – Polsko”.

Obdobný přístup a snahu o přeshraniční spolupráci bylo možné už také sledovat v letech 1993 - 1994 ve střední části sudetského regionu. Spolupráce obcí z česko-polského příhraničí Kladského pomezí se proměnila v součinnost v rámci Stálého regionu polsko-české spolupráce, který byl formálně zřízen na pracovní konferenci v Nowé Rudě 29. března 1994.

Od roku 1994 se v samosprávných kruzích české a polské strany změnily názory na formu spolupráce a začala se zvažovat potřeba založení euroregionu s názvem „Glacensis”. Navrhovaný název má historický původ a je odvozen od středověkého latinského pojmenování Kladského pomezí, proto byl tento název zvolen jako vhodné pojmenování pro budoucí přeshraniční svaz samosprávných celků.

Dne 9. února 1994 vzniklo Sdružení obcí Kladského pomezí (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej).

Dne 30. května 1994 se zastupitelstvo Wałbrzyského vojvodství usneslo na zahájení procedury k založení Euroregionu Glacensis.

Dne 16. ledna 1996 sedm českých starostů z Náchoda, Rychnova n. Kn., Šumperka, Ústí nad Orlicí, Trutnova, Orlického Záhoří a Police nad Metují a primátor Hradce Králové podepsali v Rychnově nad Kněžnou smlouvu o založení Regionálního sdružení příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska, které od 9. března 1998 působí jako sdružení měst a obcí „Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis”.

Dne 5. prosince 1996 byla v Hradci Králové podepsána Rámcová smlouva mezi sdružením Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej a Regionálním sdružením příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska o založení euroregionu s názvem Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – „Euroregion Glacensis”. Z chronologického hlediska to byl na česko-polském příhraničí druhý smluvně založený euroregion, za dříve založeným Euroregionem Nisa.

Dne 17. března 2000 v Długopole Dolne z iniciativy Sdružení obcí Kladského pomezí (Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej) vzniklo Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis).

Sídlem euroregionu je Rychnov nad Kněžnou na české a Kłodzko na polské straně.

Založení Euroregionu Glacensis - Aldis Hradec Králové
Otcové zakladatelé - František Bartoš a Czesław Kręcichwost
Založení Euroregionu Glacensis - Aldis Hradec Králové

Hraniční přechody

Tabule přechodJedním z prvních úkolů společného Euroregionu Glacensis byly činnosti směřující ke vzniku nových hraničních přechodů. Ať už se jednalo o vznik nových silničních přechodů nebo přechody pro pěší, cyklisty a lyžaře na turistických steskách. Postupem času vznikly na česko-polské hranici nová místa pro překračování hranice. Pomyslným symbolem úspěchu v této oblasti bylo otevření silničního hraničního přechodu Orlické Záhoří – Mostowice v oblasti Orlických hor, jako jednoho z posledních hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem před vstupem do schengenského prostoru. Stalo se tak dne 16. srpna 2005. Součástí otevření přechodu byly také velké investice do dopravní infrastruktury z prostředků CBC Phare z obou stran hranice a výstavba nového hraničního mostu. Dne 4. června 2007 byl v Kladském sedle otevřen hraniční přechod Staré Město − Nowa Morawa (okres Šumperk) s pohraničním odbavením pěších, cyklistů, motocyklů, osobních aut a nákladní dopravy do 3,5 t největší povolené hmotnosti. Byl to poslední otevřený přechod s kontrolami před rozšířením schengenského prostoru na Českou republiku a Polsko koncem roku 2007. Euroregion Glacensis byl v oblasti vzniku hraničních přechodů velice aktivní a inicioval další investice. Postupem času vznikla řada novým míst na turistických stezkách, vznikly nové přeshraniční cyklotrasy a nová místa i pro přejezd automobilů. Zvýšení propustnosti hranice se stalo základem pro rozvoj přeshraničních kontaktů.   

Hraniční přechod Náchod - KudowaPřechod Náchod - Kudowa Słone před schengenem (2003)Přechod Bartošovice v Orlických horách - Niemojów (2004)Vrchmezí_Orlica Orlické hory (2005)Tehdejší přechod na turistické stezce Staré Město - Nowa Morawa (2004)

Další důležité milníky v oblasti hraničních přechodů a infrastruktuře pro překračování hranic:

 • Nejdůležitějším hraničním přechodem mezi Českou republikou a Polskem na území Euroregionu Glacensis je přechod Náchod - Kudowa Słone
 • 2004 - Otevření silničního hraničního přechodu Orlické Záhoří – Mostowice v oblasti Orlických hor
 • 2005 - Otevření turistického hraničního přechodu Olešnice v Orlických horách - Kociól v oblasti Orlických hor
 • 2006 - Královéhradecký kraj provádí rekonstrukci komunikace v obci Česká Čermná vedoucí k přechodu Česká Čermná / Brzozowie
 • 2006 - Královéhradecký kraj provádí rekonstrukci komunikace II/310 vedoucí k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách / Kociol. Následně v roce 2011 opravy pokračují také z druhé straně hranice.
 • 2007 - Vstup České republiky a Polska do schengenského prostoru dne 21.12.2007
 • 2009 - V obci Božanov díky podpoře z programu přeshraniční spolupráce ČR-PR vzniká cyklotrasy a nový přechod pro automobily Studená Voda / Radków
 • 2010 - Královéhradecký kraj provádí rekonstrukci komunikací v obci Zdoňov a otevírá se nové místo pro překračování hranice Zdoňov / Mieroszów
 • 2011 - Polská republika provádí úpravy hraničních přechodů před mistrovstvím Evropy ve fotbale v roce 2012 v Polsku. Úpravy doznává například přechod Starostín / Golińsk
 • 2011 - Pardubický kraj dokončuje rekonstrukci komunikace II/312 Pastviny – Mladkov směřující k přechodu Dolní Lipka / Boboszów
 • 2012 - Je dokončena oprava komunikací pro přeshraniční propojení Špindlerův Mlýn / Podgorzyn
 • 2012 - Pardubický kraj vybudoval odstavné parkoviště u přechodu Mladkov-Petrovičky / Kamienczyk, Powiat Kłodzki provádí rekonstrukci komunikace k přechodu z polské strany
 • 2012 - Královéhradecký kraj provádí rekonstrukci hraničního mostu přes Divokou Orlici na přechodu Bartošovice v Orlických horách / Niemojów
 • 2014 - Obec Orlické Záhoří provádí rekonstrukci hraničního mostu přes Divokou Orlici na přechodu Bedřichovka / Lasówka, který umožňuje propojení běžeckých tratí
 • 2014 – Probíhá rekonstrukce komunikací k hraničnímu přechodu Bílá Voda / Złoty Stok, který umožňuje nově provoz automobilů do 3,5 t
 • 2014 - Město Meziměstí staví cyklostezku do Polska přes přechod Vižňov / Nowe Siodło
 • 2014 - Dokončena je výstavba cyklostezky Broumov - Otovice - hraniční přechod Otovice / Tłumaczów
 • 2014 - Efektem oprav místních komikací v Žacléři je vznik nového přechodu pro automobili Žacléř-Bobr / Niedamirów
 • 2018 - Pardubický kraj provádí rekonstrukci komunikací Červená Voda – Boříkovice vedoucí k hraničnímu přechodu Dolní Lipka / Boboszów 
 • 2019 - V rámci projektu Česko-polská Hřebenovka je v Neratově otevřen nový most do Polska pro pěší a cyklisty
 • 2019 - Královéhradecký kraj dokončil rekonstrukci komunikací v obci Machov, části Machovská Lhota a otevírá se nové místo pro překračování hranice Machovská Lhota / Ostra Góra 
 • 2019 - Královéhradecký kraj provádí rekonstrukci komunikací v obci Božanov směřující k přechodu Božanov / Radków
 • 2019 - Olomoucký kraj provádí rekonstrukci komunikací vedoucí k hraničnímu přechodu Staré Město − Nowa Morawa
 • 2020 - Hraniční přechody s Polskou republikou jsou kvůli pandemii Covid - 19 uzavřeny
 • 2020 - V obci Nový Hrádek je vybudována nová cyklostezka Nový Hrádek / Taszów

ZPÁTKY DO MINULOSTI - díl druhý

 

ROZHLEDNY A EUROREGION GLACENSIS

01Euroregion Glacensis se rozkládá na příhraničním území tvořeném převážně horskými masivy. Jedná se o turisticky i rekreačně přitažlivou oblast, kde se zcela mimořádné množství kulturních památek snoubí s malebnou krásou krajiny hor a podhůří a skrytého bohatství krajiny bývalých Sudet. Při tvorbě nových produktů cestovního ruchu tak euroregion využil těchto pokladů a zaměřil svou pozornost na rozhledny a vyhlídková místa.

Psal se rok 2006, když Euroregion Glacensis vydal první publikaci o rozhlednách. Podařilo se zmapovat celé území jak za část českou, tak polskou. Publikace vyvolala velký zájem v řadách veřejnosti a ve velmi krátké době zmizela z pultů informačních center.

Následovaly kroky a snaha, nejenom o propagaci rozhleden, ale přímo o jejich vybudování a spojení společnou trasou. Této myšlence výrazně napomohl projekt „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“. V letech 2013—2015 bylo v česko-polském příhraničí vybudováno celkem šest nových rozhleden, rekonstruován vyhlídkový altán v lázeňském městě Kudowa Zdrój a rekonstruována rozhledna v polské Nové Rudě. Projekt získal 1. místo v soutěži o nejinspirativnější projekt Česko-polského programu za rok 2015—16, rozhledna Mariánka v Horní Čermné byla oceněna veřejností jako Stavba roku Pardubického kraje, rozhledna Čáp na Náchodsku se  umístila na 2. místě v anketě Klubu přátel rozhleden o Rozhlednu roku a rozhledna Suszynka nedaleko Radkova obdržela ocenění Kladská růže za nejlepší stavbu.

DSC_4968Další etapou pak byla příprava dálkové trasy spojující sousední regiony, která dostala název Česko-polská Hřebenovka. Postupem času se projekt ustálil na počtu 18 partnerů, kteří naplánovali jak vybudování nových rozhleden, z velké části na místech, kde se již v minulosti nacházely, tak novým proznačením celé trasy, která vede podél hranice, případně v její blízkosti, a na mnoha místech přechází z jednoho státu do druhého. Po mnohých peripetiích byl tento nejrozsáhlejší projekt v historii Euroregionu Glacensis v březnu 2018 schválen na zasedání Monitorovacího výboru v polské Sulislawi. V květnu téhož roku byla Česko-polská Hřebenovka oficiálně zahájena slavnostní konferencí na velmi prestižním místě — na Velvyslanectví Polské republiky v Praze, a to jen díky velké podpoře zástupců této instituce. Tento projekt je dosud historicky nejrozsáhlejším, jak co do počtu zapojených subjektů, tak svým celkovým efektem pro pohraničí. Důkazem, že tento záměr má význam i pro samosprávní celky, je to, že projektovými partnery se staly i kraje. Za těch několik posledních let obce společně s polskými partnery spolupracují již samostatně, proto se Euroregion Glacensis již mohl soustředit na řešení velkých strategických projektů, které mají význam pro celé pohraničí, což Hřebenovka přesně naplňuje. A začalo se stavět….

43První dokončenou stavbou, otevřenou v říjnu 2018, byla rozhledna na Włodzické hoře nad obcí Świerki u Nové Rudy v Polsku. Následovaly ji v roce 2019 vyhlídková plošina Guzowata nad Radkovskou nádrží, rozhledna na Velké Deštné a Jánský most v Neratově. V dalším roce pak byly dokončeny rozhledny na Jagodné, ve Vysoké Srbské, na Feistově kopci, na Kladské hoře, na Czerńci, na Šibeníku a na Vrchmezí společně s informačními centry v Neratově a na Šibeníku a parkovištěm v Nové Rudě pod Horou sv. Anny. Všechny atraktivity se od samého začátku těší velkému zájmu turistů a získávají řadu ocenění. Největších úspěchů prozatím dosáhla rozhledna na Velké Deštné, která se stala Stavbou roku 2019 Královéhradeckého kraje, Rozhlednou roku 2019 v anketě Klubu přátel rozhleden a obdržela Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí udělenou v rámci České ceny za architekturu.

A projektem Česko-polská Hřebenovka Euroregion Glacensis nadobro po mnoha letech opouští téma rozhleden. A co bude příště?

 

 

 

Hraniční přechod Náchod - Kudowa Słone

Původní hraniční přechod Náchod - KudowaPůvodní hraniční přechod Náchod - KudowaPůvodní hraniční přechod Náchod - KudowaPůvodní hraniční přechod Náchod - KudowaFronty na hraničním přechodu Náchod - KudowaFronty na hraničním přechodu Náchod - Kudowa
 

Hraniční přechod Orlické Záhoří - Mostowice

01_Zahájení stavby mostu01_Zahájení stavby mostu01_Zahájení stavby mostu02a_Průběh výstavby mostu02b_Průběh výstavby mostu02_Průběh výstavby mostu03a_Slavnostní otevření mostu Orlické Záhoří - Mostowice03b_Slavnostní otevření mostu Orlické Záhoří - Mostowice03c_Slavnostní otevření mostu Orlické Záhoří - Mostowice03d_Slavnostní otevření mostu Orlické Záhoří - Mostowice03e_Slavnostní otevření mostu Orlické Záhoří - Mostowice03f_Slavnostní otevření mostu Orlické Záhoří - Mostowice03g_Slavnostní otevření mostu Orlické Záhoří - Mostowice04_Hraniční přechod Orlické Záhoří - Mostowice04_Hraniční přechod Orlické Záhoří - Mostowice
 

Hraniční přechod Olešnice - Lewin

Hraniční přechod Olešnice- Lewin před rekonstrukcíHraniční přechod Olešnice- Lewin před rekonstrukcíSlavnostní otevření hraničního přechodu Olešnice - LewinSlavnostní otevření hraničního přechodu Olešnice - LewinSlavnostní otevření hraničního přechodu Olešnice - LewinSlavnostní otevření hraničního přechodu Olešnice - LewinSlavnostní otevření hraničního přechodu Olešnice - Lewin 1
 

Silnice k hraničnímu přechodu Olešnice - Lewin

Komunikace k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách/KociolKomunikace k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách/KociolSlavnostní otevření komunikace k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách/KociolSlavnostní otevření komunikace k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách/KociolSlavnostní otevření komunikace k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách/KociolSlavnostní otevření komunikace k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách/Kociol
 

Hraniční přechod Studená Voda - Radków

Průběh výstavby hraničního přechodu Božanov (Studená Voda) - RadkówPrůběh výstavby hraničního přechodu Božanov (Studená Voda) - RadkówPrůběh výstavby hraničního přechodu Božanov (Studená Voda) - Radków
 

Silnice Pastviny - Mladkov

Otevření rekonstruované silnice Pastviny-MladkovPastviny Vitanov - nová silniceSlavnostní otevření silnice Pastviny - MladkovSlavnostní otevření silnice Pastviny - MladkovSlavnostní otevření silnice Pastviny - MladkovVlčkovice - nová silnice r
 

Hraniční přechod Mladkov - Kamienczyk

Hraniční přechod Mladkov-KamienczykHraniční přechod Mladkov-KamienczykJednání na hraničním přechodu Mladkov-KamienczykJednání na hraničním přechodu Mladkov-KamienczykJednání na hraničním přechodu Mladkov-KamienczykParkoviště na hraničním přechodu Mladkov-Kamienczyk
 

Hraniční přechod Bartošovice - Niemojów

Hraniční most Bartošovice - Niemojów před rekonstrukcíHraniční most Bartošovice - Niemojów před rekonstrukcíHraniční most Bartošovice - Niemojów před rekonstrukcíHraniční most Bartošovice - Niemojów před rekonstrukcíSlavnostní otevření mostu Bartošovice - NiemojówSlavnostní otevření mostu Bartošovice - NiemojówZrekonstruovaný hraniční most Bartošovice - NiemojówZrekonstruovaný hraniční most Bartošovice - NiemojówZrekostruovaná Droga Śródsudecka
 

Hraniční přechod Neratov - Jánský most

01_Slavnostní otevření Jánského mostu01_Slavnostní otevření Jánského mostu 001_Slavnostní otevření Jánského mostu 102_Jansky most pres Divokou Orlici02_Jansky most pres Divokou Orlici 202_Jansky most pres Divokou Orlici 302_Jansky most pres Divokou Orlici 4
 

Uzavřené přechody v době pandemie Covid-19 v roce 2020

Uzavřený přechod Bartošovice - Niemojów jaro 2020Uzavřený přechod Bílá Voda - Zkoty Stok jaro 2020Uzavřený přechod Olešnice - Lewin jaro 2020
 

Cyklostezka Nový Hrádek - Taszów

Cyklostezka Nový Hrádek - TaszówCyklostezka Nový Hrádek - TaszówCyklostezka Nový Hrádek - Taszów
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis