Aktuálně o nabídce programů přeshraniční spolupráce

Inspirativní seminář na téma „Další nabídka programů přeshraniční spolupráce nad rámec Interreg ČR – Polsko“ proběhl dne 23. dubna 2024 v Kulturním domě v Kvasinách za hojné účasti nejen zástupců členské základny sdružení Euroregionu Glacensis.

Programem semináře byla přeshraniční a nadnárodní Evropská územní spolupráce, komunitární programy jako Erasmus+, Kreativní Evropa nebo Horizon Europe nebo programy donátorské, jako jsou Mezinárodní visegrádský fond, Norské fondy, aj. Na uvedené téma přednášel pan Ing. Roman Klíma z Královéhradeckého kraje.  Činnost Eurocentra Hradec Králové,  komunitární program CERV nebo priority programů a výhled do budoucna po roce 2027 přítomným představila paní Mgr. Renata Černilovská.
 
Zde nabízíme prezentace ze semináře ke stažení:

Seminář Dotační tituly 23-4-2024

20240423_13042620240423_11425720240423_09382120240423_09142320240423_09133120240423_091309

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou