Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Červnové číslo zpravodaje právě v distribuci

Červnové číslo zpravodaje právě v distribuci

Vážení čtenáři euroregionálního zpravodaje, právě v těchto dnech vychází další číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 2/2017. 
 
A co v něm naleznete?
 
1_Zpravodaj 2_2017 CZ Page 1Přinášíme článek o návštěvě hejtmana Královéhradeckého kraje v euroregionu, Pardubický kraj navštívil maršálek Dolnoslezského vojvodství. V červnu zavítali starostové z členských obcí a měst Euroregionu Glacensis do sídla evropských intitucí - do Štrasburku - nejen o této akci, ale i o europoslancích, kteří tuto návštěvu zprostředkovali - se můžete dočíst na stránkách  4 - 5. Na stranách 10 - 11 naleznou příznivci cyklotustiky kompletní jízdní řády cyklobusů a vlaků na rok 2017. Nově byla do zpravodaje zahrnuta rubrika, kterou bude pravidelně poskytovat Společný sekretariát Programu Interreg V-A ČR - tentokrát je na téma právě spuštěné  propagační kampaně programu. Dále nabízíme zpravodajství z právě realizovaných projektů partnerských měst a obcí - např. Pieszyce a Bohuslavic n. M a Nové Paky, Meziměstí a Mieroszowa. Jako nový člen se zde představili Teplice nad Metují. V Jánských Lázních roste stezka v korunách stromů - více informací poskytl starosta p. Hradecký.
 
 
 
     

Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách,

v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení

a také je k dostání ve všech informačních centrech.

 

 

Vydání zpravodaje je spolufinancováno z projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054 s názvem Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis
1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.