Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Češi a Poláci podepsali záchranný plán poskytnutí příhraniční pomoci

Češi a Poláci podepsali záchranný plán poskytnutí příhraniční pomoci

 
Nový obrázek (3)Nový obrázek

  Další krok ke vzájemné pomoci v příhraničních oblastech Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství učinili v pondělí 25. února 2013 ve Wroclawi představitelé Královéhradeckého kraje, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen HZS Královéhradeckého kraje) a Dolnoslezského vojvodstvíKrajského velitelství Státní požární ochrany (dále jen KW PSP) ve Wroclawi.
 
  Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a vojvoda Dolnoslezského vojvodství Aleksander Marek Skorupa a ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. František Mencl a velitel KW PSP ve Wroclawi st. bryg. Andrzej Szcześniak podepsali dodatek „Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech“ ze dne 21. února 2012.
 
  Dodatek „Záchranný plán poskytnutí příhraniční pomoci mezi jednotkami požární ochrany Dolnoslezského vojvodství a Královéhradeckého kraje“ upřesňuje řadu zásad a jasně definuje vzájemné závazky, které budou usnadňovat spolupráci obou stran v případě ohrožení života, zdraví a majetku obyvatel na české nebo polské straně hranice. Obě strany se budou navzájem informovat o vzniklých nebo pravděpodobných ohrožení, které mohou mít příhraniční účinky a v případě potřeby poskytnout veškerou nezbytnou pomoc. Dodatek obsahuje důležité informace jako je typ události, seznam sil a prostředků k předurčeným typovým plánům (např. požár lesa, požár objektu, vichřice apod.), seznam kontaktních bodů a kontakty na operační střediska, charakteristiku jednotek požární ochrany české i polské strany (popis požární techniky včetně popisu speciálního zařízení). Všechny údaje uvedené v dodatku usnadní komunikaci a rychlé rozhodování mezi českými a polskými hasiči v případě vzniku mimořádné události.
     Na společném setkání představitelů Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství se zástupci hasičských záchranných hasičských sborů byl přítomen sekretář sdružení Euroregion Glacensis pan Jaroslav Štefek, který k této problematice sdělil:
"Spolupráce složek HZS je jednou z prioritních aktivit přeshraniční spolupráce a jsem rád, že Euroregion Glacensis se této činnosti účastní a je dobrým partnerem pro jednotlivé složky. Oblast prevence rizik v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v letech 2007-2013 zaznamenává dlouhodobě největší zájem předkladatelů společných projektů. Bohužel přidělování finančních prostředků je pro tuto oblast již ukončeno, a tak mnohé potřeby jsou prozatím neuspokojeny. Důležité bude pro naše území, aby podpora této oblasti byla zachována i v dalším programovém období, kde dojde k uzší koncentraci přidělování prostředků na vybrané strategické oblasti".
 Zdroj textu: HZS Královéhradeckého kraje/Informační servis/Zpravodajství/2013/únor,
 sekretariát euroregionu
13-02-15 Wroclaw - podpis dodatku
13-02-15 Wroclaw - podpis dodatku (5)
13-02-15 Wroclaw - podpis dodatku (4)
13-02-15 Wroclaw - podpis dodatku (3)
13-02-15 Wroclaw - podpis dodatku (2)
13-02-15 Wroclaw - podpis dodatku (1)
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.