Euroregion Glacensis má nového předsedu

Dne 8. prosince 2017 zasedal v Kostelecké Lhotě kongres Euroregionu Glacensis, jakožto  nejvyšší orgán Euroregionu Glacensis. Již tradičně počátkem prosince si Euroregion Glacensis připomíná své výročí vzniku, v letošním roce již 21. výročí založení. V souladu s čl. IV. 2) bodem 5 Stanov sdružení dochází každoročně k obměně na postu předsedy sdružení a volbě nového předsednictva. Pro následující období byli zvoleni členové předsednictva, a to v tomto složení:

Předseda sdružení:              Miroslav Vlasák, starosta města Žacléř

I. místopředseda sdružení:   Miroslav Wágner, starosta města Jablonné nad Orlicí

II. místopředseda sdružení:  Miroslav Kocián, starosta obce Bílá Voda u Javorníka                

Na zasedání byly dále presentovány výstupy propagace regionálních produktů z české a polské strany Euroregionu Glacensis. Na základě výsledků ankety, která probíhala na webových stránkách sdružení, byly vyrobeny nové propagační roll-upy a tradiční kulatý kruhový kalendář pro rok 2018, kde jsou presentovány právě nejoblíbenější produkty. Členové sdružení se seznámili s aktuálním stavem čerpání dotačních prostředků z Fondu mikroprojektů a zároveň schválili plán činnosti pro nadcházející rok. Jednou z aktivit je zahájení přípravy strategie pro období 2020+, která bude určovat směr vývoje Euroregionu Glacensis na další programové období. V roce 2018 bude euroregion pořádat další mezinárodní konferenci, tentokrát na téma „Jak pomohly prostředky EU změnit česko-polské pohraničí“. Významnou aktivitou bude příprava vydání atlasu historických map. Zasedání se jako již tradičně neslo v přátelském duchu  a příjemné atmosféře.

Sekretariát euroregionu

 

Rada 8-12-

20171208_10071620171208_10074520171208_10082220171208_10090720171208_10101020171208_10144820171208_10231420171208_11001320171208_11035820171208_11045720171208_11065620171208_110901

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou