Již 20 let měníme česko-polské pohraničí

Rok 2016 je pro sdružení Euroregion Glacensis výjimečný. Dne 5. prosince uplyne přesně 20 let, kdy byly podepsány zakládající dokumenty sdružení.

„Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího a současně nejstaršího česko-polského euroregionu. Byl založen euroregion, který je v současné době euroregionem s nejdelší společnou hranicí, sdružující na české straně 109 obcí a měst a 3  kraje a v Polsku 28 obcí a 4 powiaty.

 Založení euroregionuZaložení euroregionu HK

U příležitosti této pro euroregion významné události připravilo sdružení několik novinek: 

  •  byl vytvořen slavnostní logotyp, který po celý rok bude prezentovat 20. „narozeniny“
 
-okrjen 20 let
  •  byly spuštěny facebookové stránky sdružení
Obrázek1
  • formou otevřené výzvy bude vyhlášena soutěž na inovaci loga sdružení
 
  •  ke konci roku bude vydána výroční zpráva mapující uplynulých 20 let spolupráce
 

Již 20 let měníme česko-polské pohraničí.

Sekretariát Euroregionu Glacensis

 
 

 

Aktivity spojené s výročím 20 let existence Euroregionu Glacensis byly finančně podpořeny Královéhradeckým krajem.

logo_colour_pantone

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.