Euro Region
Čeština English

Informace k FMP

1.11.2011

Dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentů pro FMP v Euroregionu Glacensis. S účinností od 1.11.2011vstupuje v platnost nová Směrnice pro žadatele, Příručka pro Konečné uživatele a Smlouva o dofinancování. Změny se týkají především aktualizace sankcí za porušení podmínek VZMR a povinnosti udržitelnosti mikroprojektů a dále byly provedeny další drobné změny a zpřesnění citací na základě získaných zkušeností z dosavadního průběhu Fondu. Dále je zveřejněna nová příloha Směrnice pro žadatele tj. Kalkulace předpokládaných příjmů mikroprojektu.
 
Nová verze Směrnice pro žadatele a Příručky pro Konečné uživatele  je platná od 1.11.2011. Seznam změn provedených ve Směrnici pro žadatele naleznete v evidenci revizí.

Informujeme zároveň o zveřejnění nového formuláře Monitorovací zprávy o zajištění udržitelností. U mikroprojektů u kterých je vyžadováno zajištění udržitelnosti po dobu pěti let od ukončení realizace, je nutné vyplnění formuláře Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti a tj. jednou ročně a následně předložit Správci FMP. Koneční uživatelé budou o této záležitosti informováni sekretariátem FMP vždy při ukončení vyúčtovaní mikroprojektu.
  
Správce FMP informuje zároveň o zveřejnění platné verze Metodické příručky způsobilých výdajů a aktualizaci rubriky Dotazy a odpovědi.
Dále Správce FMP informuje o zveřejnění dopisu ministra pro místní rozvoj ke stanovení hodnotících kriterii.
Tisknout stránku Drukuj stronę       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.