Letní číslo zpravodaje vydáno

SKM_C36822072815150Vážení čtenáři,

 
připavili jsme pro Vás ke čtení další vydání našeho zpravodaje. I v tomto čísle se vracíme některými články k 25. narozeninám sdružení, v tomto duchu se nese nejen úvodník sepsaný naším předsedou, ale hned následující stránky se vrací k výročnímu koncertu, který dne 23. června zaplnil celou zámeckou jízdárnu v Rychnově nad Kněžnou. Program Interreg V-A ČR Polsko se chýlí ke konci. Z jeho prostředků bylo podpořeno mnoho zajímavých projektů, některé z nich se Vám představí na str. 4-6. Denisa Kalousková - jedna ze zaměstnankyň sdružení se věnuje dlouhá léta zajímavému koníčku - tanečnímu sportu. V letošním roce její svěřenkyně zaznamenaly obrovský úspěch - mažoretky Marlen z Kostelce nad Orlicí se účastnily Mistrovství Evropy v Zadaru. A jak velký úspěch tam zanaznamenaly se můžete dočíst na str. 7-8. Největší projekt EURG Česko-polská Hřebenovka byl úspěšně ukončen. Na stránkách 9-10 jsou popsány závěrečné aktivity projektu. Po mnoha letech byla kompletní propagace cyklobusů převedena na nově zřízenou Centrálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje (více na str. 11-14. vč. zveřejnění autobusových linek). Na stránkách 15-19 přinášíme další tipy na výlety do sousedního Polska. Představujeme zajímavosti lážeňského městečka Ladek Zdrój a take atraktivity Lewinu Klodzkého. Některé členské obce se účastnily v soutěži ČISTÁ OBEC. S vítězi se můžete seznámit na str. 21. PARK 360 - HRADEC KRÁLOVÉ - nový multifunkční prostor, který možnostmi a velikostí nemá v ČR konkurenci, se vám čtenářům prezentuje na str. 22-25. A závěrečné stránky jsou věnovány již tradičně novinkám ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
 
Zpravodaj v on-line verzi i ke stažení najdete ZDE.
 

Všem čtenářům přejeme příjemné čtení a také krásné slunné léto.

Sekretariát euroregionu

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou