Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Obec Pohoří - nový člen Euroregionu Glacensis

Obec Pohoří - nový člen Euroregionu Glacensis

Pohoří

22.4.2011

Obec Pohoří leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 263 m, nedaleko měst Opočno a Dobruška. 637 hektarů katastrální rozlohy obývá v současné době 672 trvale hlášených obyvatel. V obci je nyní evidováno 231 popisných čísel.

První zmínky o obci Pohoří se datují k roku 1361. V této době bylo Pohoří součástí opočenského panství.  V 16. století bylo v obci 26 usedlostí.  V obci se také nacházely dva mlýny, rychta a pivovárek.

Dominantou obce je nyní nově opravený kostel sv. Jana Křtitele. Základní kámen této stavby byl položen 27. července 1902 a o necelý rok později (dne 23. června 1903) byl nový kostel vysvěcen. Mezi významné rodáky obce Pohoří patří prof. Jan Voborník, který, působil jako český literární historik a kritik.  Dalším významným rodákem je Miloň Čepelka. V roce 1967 se stal zakládajícím členem populárního „Divadla Járy Cimrmana“, v němž dodnes působí jako herec, spisovatel, textař a scénárista.

K občanské vybavenosti v obci patří místní prodejna potravin, pohostinství, základní škola, mateřská škola, školní jídelna, tělocvična a fotbalové hřiště s tenisovým a volejbalovým kurtem. V roce 2009 získala obec Pohoří dotaci z Evropské unie na zřízení kontaktního místa CzechPoint.

V obci Pohoří  se daří udržovat tradice jak náboženské, tak společenské. Z náboženských se slaví pouť a posvícení. Působí zde několik spolků. Nejdelší tradicí -  již 130 let od svého založení – má Sbor dobrovolných hasičů, který mimo jiné zajišťuje autobusové zájezdy, hasičské soutěže, brigády a každoroční ples. Dále zde působí Tělovýchovná jednota, která organizuje cvičení pro děti, ženy a organizuje utkání ve volejbale, sálové kopané, florbalu a nohejbalu. Mezi další patří spolky včelařů, zahrádkářů a rybářů.

O oživení lidových tradic a práci s dětmi se stará Klub přátel Pohoří, který chystá  mikulášskou nadílku, dětský karneval, lampiónový průvod, masopustní průvod, dětský den a  plesy. Nejmladším spolkem je pak Klub českých turistů, který byl založen  v roce 2001. V obci se také každý rok konají divadelní představení ochotnických souborů a od roku 2008 se koná soutěž „Koláčové klání“, která každoročně přiláká i soutěžící z okolních vesnic. Další podařenou akcí je koncert dechové kapely VESELKA. Tento kulturní zážitek, který využívá přírodního areálu, je určen především pro střední a starší generaci. Závěr roku patří  vždy akci „Rozsvícení vánočního stromku“ , kde se schází téměř celá vesnice  a za zpěvu koled  přivítá dobu adventní. Regionální tradici má také taneční soutěž „Pohořský střevíček“, kterou připravuje místní základní škola.

Mezi přírodní zvláštnosti v okolí obce patří bezpochyby Přírodní rezervace Zbytka. Tato rezervace o rozloze 79,42 ha se nachází v trojúhelníku mezi obcemi Pohoří, České Meziříčí a Roheničky. K vyhlášení chráněného území došlo 18. května 1994. Jedná se o jedno z maloplošných chráněných území a je snadno dostupné vlakem.

V roce 2011 čekají obec oslavy výročí 650 let od první písemné zmínky. Je připraven bohatý kulturní program, který bude zahájen divadelním představením z pera „Járy Cimrmana“ s následným odhalením pamětní desky tohoto „velikána“. Oslavy budou m.j zahrnovat koncert Žlutého psa,  diskotéku, nedělní slavnostní mši spojenou se svěcením zvonu. V rámci oslav proběhne také setkání rodáků  obce.

Během letní sezóny se bude v obci v přírodním areálu konat řada každoročních dalších koncertů a zábav. K jejich příležitosti bude obec vydávat pamětní almanach s historií i současností obce a další propagační brožury.

A na úplný závěr odpověď starosty p.  Zdeňka Krafky na otázku: Co očekává obec od vstupu do sdružení Euroregion Glacensis?:
„V první řadě se těšíme na spolupráci v rámci sdružení, na otevření dalších možností čerpání dotací z evropských fondů a získání nových zkušeností. Dále bychom rádi našli díky spolupráci s Euroregionem Glacensis nového partnera – městečko nebo obec v Polsku, se kterým bychom si mohli vyměňovat zkušenosti, pořádat zajímavé výměnné akce, realizovat různé projekty a také získat nové přátele. Závěrem bychom chtěli říci, že nás velice těší, že jsme stali členy tak významného sdružení jako je Euroregion Glacensis a pevně věříme, že i my budeme přínosem a užitečným členem tohoto společenství“.

Více informací naleznete na www.obecpohori.cz 
01. View of the municipality
02. Old school after reconstruction
03. Gymnasium and Municipal Authority building
04. Carnival
05. Our small church generally referred to as „Kostelíček“
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis