Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Zpravodaj Euroregionu Glacensis pod číslem 3/2015 je právě v distribuci

Zpravodaj Euroregionu Glacensis pod číslem 3/2015 je právě v distribuci

obal zpravodaj český 3/2015     Vážení čtenáři, právě v těchto dnech vychází nové číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 3/2015. Koncem července letošního roku končí projekt "Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis", v rámci něhož se podařilo mj. vydat deset čísel zpravodaje. Začínali jsme v lednu roku 2013. Za těch uplynulých 2,5 roku realizace se nám podařilo seznámit čtenáře prostřednictvím zpravodaje  s mnoha úspěšně realizovanými projekty na česko-polském příhraničí, představit novinky v programu Cíl 3 2007-2013 a také poskytnout základní informace o přípravách na nové programovací období 2014-2020. V rubrice "Členská základna se rozšiřuje-představujeme nové členy" - jak již sám nadpis napovídá - zde dostaly prostor nově přijaté obce/města do sdružení, kde mohly informovat čtenáře nejen o historii ale i současnosti, společenském a spolkovém životě v obcích, o vizích do budoucna, společných projektech. V lidových tradicích a zvycích jsme se dva roky zabývali tradičními zvyky a obyčeji, tak jak se zachovaly z časů našich babiček a prababiček - jako jsou např. velikonoce, masopusty, poutě, vánoce...... a vždy ve srovnání - co se děje v Čechách a zároveň ve stejnou dobu v Polsku. V posledních dvouch číslech jsme se věnovali tradicím novodobým - zaměřili jsme se na divadelní, filmové a sportovní akce. A na poslední stránce jste si mohli s námi tak trochu "zavařit".
      A co tedy naleznete v tom posledním čísle? Seznámíme Vás s unikátní ovocnou stezkou v obci Synkov-Slemeno, ještě jednou se vracíme k mimořádně úspěšnému projektu "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis" - tentokráte na téma poslední aktivity projektu - konference. Lázně Velichovky, které byly letos na jaře po rekonstrukci opět otevřeny, lákají k návštěvě. V nedaleké Dobrušce letos proběhne již dvacátý pátý kurz českého jazyka pro krajany. Obec Zdobnice a Městys Mladé Buky nově vstoupily do sdružení, prostor k prezentaci dostaly na stranách 12 - 13. Novodobé tradice pozvou čtenáře na divadelní, filmové a sportovní akce v širokém česko-polském pohraničí.
          Vážení čtenáři, všem děkujeme za vaši přízeň, kterou jste nám po celou dobu vydávání našeho zpravodaje poskytovali. Přejeme krásný a slunný zbytek prázdnin.
 
      Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách, v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení a také je k dostání ve všech informačních centrech.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
                                                                                                                                                          
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.