Webinář Památky a přístup ČR a Polska ke kulturnímu dědictví

Logo_cz_pl_eu_barevne

Dne 12.1.2023 od 10:00 hodin se uskutečnil další webinář projektu V kontaktu na téma Památky a přístup České republiky a Polska ke kulturnímu dědictví.

Česká republika i Polsko jsou zeměmi s velkým množstvím historických památek. Památková péče nebo také ochrana památek je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb. V širším významu se pak jedná o snahu o zachování veškerého světového dědictví, tj. kulturních i přírodních památek. Je prováděna formou evidence, ochrany a záchrany (konzervace, restaurování, rekonstrukce) památek. Památková péče funguje na národní i mezinárodní úrovni a její forma a úroveň je v různých státech světa rozdílná.

Cílem webináře je porovnat národní dělení památek do jednotlivých kategorií, způsoby památkové péče v České republice a Polsku a přístup k ochraně kulturního dědictví na příkladu konkrétních objektů, které se nachází v oblasti česko-polské hranice.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Více o projektu V Kontaktu naleznete ZDE

Pozvánka_Památky_12.1.2023
Zaproszenie_Zabytki_12.1.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou