Setkání zástupců všech euroregionů v Parlamentu ČR.

7.4.2011

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se sešli ve středu 6. dubna zástupci všech 13 českých euroregionů a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR s poslanci Parlamentu ČR. Jednání inicioval Petr Skokan, předseda Euroregionu Nisa a poslanec (VV).

Euroregion Glacensis zastupoval předseda pan Ing. Miroslav Kocián a místopředseda pan Jiří Čepelka. Na programu jednání bylo zhodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce euroregionů zejména v oblasti Fondů mikroprojektů. Všichni se shodli na tom, že práce euroregionů je velmi dobrá. Ze strany MMR ČR bylo kladně hodnoceno, že dosavadní probíhající audity a kontroly prokázaly, že správa Fondů mikroprojektů prostřednictvím euroregionů probíhá bez závad, což je základem pro případné přidělení správy euroregionům i pro následující období.

Zástupci všech euroregionů vysoce ocenili stávající řídící roli MMR ČR v programech a fungování řídících výborů. MMR ČR je Řídícím orgánem pouze u Česko-polského programu, který byl ze strany EK koncem loňského roku vyhodnocen jako aktuálně druhý nejlepší přeshraniční program v EU. Všichni se také shodli na tom, že je velmi důležité podpořit stávající osvědčené programové struktury pro období 2014 – 2020. Aktuální informace z Bruselu a MMR ČR naznačují, že příprava programů v novém období půjde nejspíše směrem snižování počtu operačních programů.

Cíl 3 by však měl být jako celek zachován. 
Representatives Meeting of all euroregions 01Representatives Meeting of all euroregions 02Representatives Meeting of all euroregions 03

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou