Z vamberecké Vyhlídky náhled do budoucnosti EG

30.5.2011

Zasedání Regionálního kongresu jako nejvyššího orgánu sdružení Euroregion Glacensis, proběhlo v pondělí 30. května 2011 za krásného slunečného počasí ve Vamberku na Chatě Vyhlídce, která v nedávné době prošla rekonstrukcí.

Celá konference se nesla v duchu nadcházejícího 15-ti letého výročí vzniku sdružení česko-polského sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.

V rámci trvalých přeshraničních vazeb mezi Českou republikou a Polskem bude v polovině června vyhlášena soutěž o dlouhodobé partnerství obcí a měst v několika oblastech spolupráce. Přehled je uveden v závěru této zprávy. "Vyhodnocení soutěže proběhne v rámci dvoudenní prosincové konference u příležitosti patnáctiletého výročí vzniku Euroregionu Glacensis. Účast v této soutěži přinese obcím a městům mediální prestiž a vítězové budou mít příležitost účastnit se setkání s europoslanci v rámci výjezdu do evropských institucí do Bruselu nebo Štrasburku", okomentoval podmínky soutěže sekretář Jaroslav Štefek.

S všeobecnou pozitivní reakcí účastníků se také setkalo oznámení o zahájení dalšího ročníku provozu cyklobusů včetně prezentace propagačních materiálů. První autobusy s přívěsy na kola vyjely v sobotu 28. května 2011. Tento již tradiční projekt Euroregionu Glacensis za podpory Královéhradeckého a Pardubického kraje a příspěvků dotčených měst a obcí se setkává s velkou odezvou široké veřejnosti a neustále rostoucí popularitou.

Významným bodem jednání Rady byl vstup nových obcí do sdružení. Aktuálně početný příliv nových členů je velmi potěšující zprávou zejména v kontextu jejich územního rozložení. Zájem o členství projevily obce z různých částí území Euroregionu Glacensis. Obce Lično, Pohoří a Libel spadají na Rychnovsko, Staré Město na Šumpersko a obce Svoboda na Úpou, Janské Lázně na Trutnovsko. Následně došlo k představení nových členů. Všichni z nově vstupujících předpokládají pro svá města a obce možnost další cesty rozvoje a rozšíření spolupráce vztahující se jak do České republiky, tak do Polska.

Na zasedání došlo také ke schválení vytvoření tzv. Eurofondu, který bude sloužit pro předfinancování vlastních projektů euroregionu.

V závěru je třeba podotknout, že se celé jednání Regionálního kongresu proběhlo v přátelské atmosféře a dovolujeme si popřát tímto všem krásné prožití dovolené a prázdnin a těšíme se na další setkání.

Přehled oblastí hodnocení spolupráce v rámci soutěže u příležitosti patnáctiletého výročí založení Euroregionu Glacensis:
 • Spolupráce v oblasti společných kulturních akcí (festivalů, představení, obecních slavností, sympózií, výstav, uměleckých dílen).
 • Spolupráce v oblasti zachování a obnovy historického dědictví - pevnostní opevnění, drobné památky včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), publikační činnost s tím spojená, fortifikace historických, technických a významných prvků kulturní krajiny.
 • Spolupráce v oblasti cestovního ruchu s rozdělením na tři oblasti:
  • Společná presentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu.
  • Tvorba společných propagačních produktů (publikace, brožury, ostatní tiskoviny, DVD, www, apod.) a spolupráce v oblasti vytváření a zavádění nových společných produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel).
  • Spolupráce v oblasti společné infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, rozvoj značení turistických atraktivit a tras, zajištění celoroční turistické dostupnosti území atd.).
 • Spolupráce v oblasti volnočasových, rekreačních aktivit a sportu - sportem ke zdraví, sport pro všechny.
 • Spolupráce v oblasti spolkové činnosti (rybáři, myslivci, ochotníci, hasiči, apod.),
 • Spolupráce v oblasti řešení krizového řízení - tvorba společných systémů pro prevenci záplav, systémů včasného varování, spolupráce hasičských záchranných sborů.
 • Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků mateřského, základního a středního školství.
 • Spolupráce v oblasti péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP), odpadového hospodářství.

Sekretariát euroregionu


Texty k fotografiím:
 1. Pohled do zaplněného sálu
 2. Účastníci Regionálního kongresu byli zaujati cyklomapami
 3. Představování nově vstupujících obcí - starosta Obce Pohoří Zdeněk Krafka
 4. Zástupci nově vstupujících měst a obcí spolu s vedením Euroregionu Glacensis
 5. zleva: Ing. Jiří Špetla (Svoboda nad Úpou), Ing. Miroslav Kocián, Miroslav Vlasák, Bc. Tomáš Vilímek (Lično), Jaroslav Štefek, Božena Šedová (Libel), Michal Honzík (Janské Lázně), Zdeněk Krafka (Pohoří)
01. View of a crowded hall02. Captivated by cycle maps03. Mr. Zdeněk Krafka, Mayor of the Municipality Pohoří04. Representatives of new member towns

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou