Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Zasedala společná česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

Zasedala společná česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

polsko-ceska-vlajkaV pondělí dne 19. října 2015 zasedala v sídle české části sdružení společná česko-polská Rada Euroregionu Glacensis. Stěžejním bodem setkání bylo projednání podmínek pro nový FMP 2014-2020. Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis bude vyhlášen po zprovoznění informačního systému MS2014+, který není prozatím pro mikroprojekty zcela připraven. Toto vyhlášení FMP je plánováno zhruba na počátek roku 2016. Současně s vyhlášením Fondu bude zveřejněn pro žadatele nejdůležitější dokument, kterým je Směrnice pro žadatele. Euroregion Glacensis jako Správce FMP bude dále pořádat také semináře pro potenciální žadatele. Na společné česko-polské Radě bylo dohodnuto, že první výzva bude určena pro všechny žadatele a pro aktivity v rámci obou prioritních os (FMP v Euroregionu Glacensis přebírá z „velkého“ programu prioritní osu 2 a 4). Termín ukončení této první výzvy je plánován zhruba na druhou polovinu března 2016, projednání schválení těchto mikroprojektů by mělo proběhnout na konci června. V průběhu října 2016 by se měla konat druhá výzva, která již bude s omezením, a to pouze pro nové žadatele - tedy pro ty subjekty, které dotaci z FMP v programovacím období 2007-2013 nezískaly.

Konkrétní termíny budou stanoveny právě po již zmíněném spuštění informačního systému pro FMP a budou zveřejněny na webových stránkách.

 

19-10-2015 RK

IMG_0748IMG_0745IMG_0740
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM