Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Zasedala společná česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

Zasedala společná česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

polsko-ceska-vlajkaV pondělí dne 19. října 2015 zasedala v sídle české části sdružení společná česko-polská Rada Euroregionu Glacensis. Stěžejním bodem setkání bylo projednání podmínek pro nový FMP 2014-2020. Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis bude vyhlášen po zprovoznění informačního systému MS2014+, který není prozatím pro mikroprojekty zcela připraven. Toto vyhlášení FMP je plánováno zhruba na počátek roku 2016. Současně s vyhlášením Fondu bude zveřejněn pro žadatele nejdůležitější dokument, kterým je Směrnice pro žadatele. Euroregion Glacensis jako Správce FMP bude dále pořádat také semináře pro potenciální žadatele. Na společné česko-polské Radě bylo dohodnuto, že první výzva bude určena pro všechny žadatele a pro aktivity v rámci obou prioritních os (FMP v Euroregionu Glacensis přebírá z „velkého“ programu prioritní osu 2 a 4). Termín ukončení této první výzvy je plánován zhruba na druhou polovinu března 2016, projednání schválení těchto mikroprojektů by mělo proběhnout na konci června. V průběhu října 2016 by se měla konat druhá výzva, která již bude s omezením, a to pouze pro nové žadatele - tedy pro ty subjekty, které dotaci z FMP v programovacím období 2007-2013 nezískaly.

Konkrétní termíny budou stanoveny právě po již zmíněném spuštění informačního systému pro FMP a budou zveřejněny na webových stránkách.

 

19-10-2015 RK

IMG_0748IMG_0745IMG_0740
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.