Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Česko-polská Hřebenovka - východní část

Česko-polská Hřebenovka - východní část

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Číslo projektu:           CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner:       

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partneři:                    

HrebenovkaLogo

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Liberecký kraj

Sdružení Neratov, z.s.

Obec Deštné v Orlických horách

Obec Olešnice v Orlických horách

Městys Nový Hrádek

Obec Vysoká Srbská

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

Powiat Kłodzki

Gmina Międzylesie

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Duszniki-Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda

 

Rozpočet:                 

celkem                                    3 571 346,11 €

           dotace EU z EFRR                          3 035 553 €

           ze státního rozpočtu                         97 950,00 €

           vlastní vklad                                     437 843,11 €

 

Doba realizace:         

1.4.2018 – 31.10.2020

 

Program:

Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

2.1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu

Příprava projektu byla zastřešena Euroregionem Glacensis, který pro tento účel vyčlenil trvalý personál, jenž bude součástí projektu i ve fázi realizace a udržitelnosti. K přípravě proběhlo několik schůzek. Vedoucí partner také dohlížel na včasné odevzdání všech příloh, především pak uzemních a stavebních povolení. 

1. Řízení projektu

Euroregion jako vedoucí partner bude hlídat včasné plnění stanovených termínů, bude zpracovávat zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu a bude komunikovat s kontrolními úřady. Každý projektový partner má svůj projektový tým, který komunikuje s VP prostřednictvím CZ-PL koordinátora nebo manažera řízení projektu. Pro odborné činnosti jako je např. výběrová řízení budou najati externí experti a odborníci.  

2. Propagační a informační činnost

V rámci propagační činnosti bude v místě největší investice, tedy Nové Rudě, umístěn billboard s informacemi o všech aktivitách projektu, místech jejich realizace a povinnou publicitou programu. Obsahově stejný plakát bude umístěn také v sídle vedoucího partnera – Euroregionu Glacensis. Pro další informování veřejnosti bude využita nově vytvořená podstránka, která bude průběžně aktualizována podle plnění aktivit projektu, které budou propagovány také pomocí sociálních sítí, tisku a rádia. Po dokončení realizace projektu budou v místech provedených investic instalovány stálé vysvětlující pamětní desky.

3. Budování turistické infrastruktury

Proznačení hřebenové trasy – dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka

Rozhledny – v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením historických zaniklých rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného dědictví, pouhé 3 rozhledny jsou na nových místech
 • Velká Deštná - Deštné v Orlických horách
 • Feistův kopec - Olešnice v Orlických horách
 • Šibeník - Nový Hrádek
 • Vysoká Srbská
 • Kladská hora - Powiat Kłodzki
 • Czerniec - Gmina Międzylesie
 • Jagodna - Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Vrchmezí - Gmina Duszniki Zdrój
 • Guzowata - Gmina Radków
 • Věž Słupiec - Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Włodzická hora - Gmina Nowa Ruda

Infocentra – další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici

Parkoviště – jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádná možnost parkování, bude zde vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst

Obnova mostu v Neratově – most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků a zároveň zvýší propustnost hranice

4. Marketingová kampaň

Obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, publicita prostřednictvím QR kódů, vydání tištěných materiálů v podobě skládačky (letáky) a sety, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí apod. 
Spolen logotyp
 

 

Dne 17. 5. 2018 se na Velvyslanectví Polské republiky v Praze

uskutečnila zahajovací konference

strategického projektu s názvem „Česko-polská Hřebenovka – východní část“

 

Došlo tak k oficiálnímu zahájení realizace turisticky významného přeshraničního projektu, který bude financován z programu Interreg V-A ČR-PR. Projekt je zaměřen na obnovení historické dálkové turistické trasy s několika propojeními přes hranici, vybudování doprovodných investic a masivní propagační kampaň pod společnou značkou Hřebenovka.

„Euroregion Glacensis působí na česko-polské hranici již 22. rokem. Tento projekt je dosud historicky nejrozsáhlejším jak co do počtu zapojených subjektů, protože u Hřebenovky je celkem 18 partnerů, tak svým celkovým efektem pro pohraničí. Těší mě zejména účast krajů v projektu, což je důkaz, že tento záměr má význam i pro samosprávní celky. Za těch několik posledních let obce společně s polskými partnery v Polsku spolupracují již samostatně, proto se Euroregion Glacensis soustředí na řešení velký strategických projektů, které mají význam pro celé pohraničí, což Hřebenovka přesně naplňuje. Díky velké podpoře polského Velvyslanectví jsme mohli odstartovat takto významný projekt na prestižním místě. Jsem rád, že náš projekt zaštítili svou účastí i tito veřejní představitelé: pan poslanec a starosta města Náchod Jan Birke, senátor a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc a senátor za oblast Orlických hor, kde proběhne nejvíce investic, pan Miroslav Antl. Zároveň nás to zavazuje pracovat tak, abychom po třech letech dosáhli očekávaných výsledků.“, dodal Jaroslav Štefek, sekretář euroregionu, který je zároveň koordinátorem a zpracovatelem projektu Hřebenovka.

Na konferenci proběhlo několik zajímavých příspěvků a představení dalších navazujících aktivit do projektu Hřebenovky, které společně umocňují celkový efekt projektu. Velice zajímavou prezentací bylo představení průzkumu Agentury Czechtourism v Polsku, jehož výsledky jsou velice překvapivé. Bylo zjištěno, že Česká republika je pro polské turisty velice oblíbenou destinací a umístila se na stejné úrovni jako například turisticky vyspělé Rakousko. Dá se říci, že tato prezentace potvrdila, že ambice projektu Hřebenovky v oblasti přeshraniční turistiky se mohou naplnit.

Aktivity a výstupy projektu budou průběžně zveřejněny na www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

Sekretariát euroregionu 

Na obálku CJ Page 1
Seznamte se s prezentacemi z konference: 
1. Eva Hornová, Liberecký kraj - Počátky projektu Hřebenovka
 
2. Jaroslav Štefek, Euroregion Glacensis - Česko-polská Hřebenovka
 
 
4. René Živný, Pardubický kraj - Česko-polské singletracky
 
5. Radoslaw Pietuch - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Klodzkie -  Česko-polské singletracky
 
 
7. Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov - Poutní místo Neratov a jeho společenský přínos

Fotogalerie ze Zahajovací konference na Velvyslanectví Polské republiky v Praze

DSC_9022DSC_8929DSC_9281DSC_8997DSC_9427DSC_9007DSC_9241DSC_9264DSC_9290DSC_9330DSC_8975DSC_9144DSC_9094DSC_9029DSC_9201DSC_9085DSC_9381
 
 

Gmina Nowa Ruda 

První rozhledna „Hřebenovky“ slavnostně otevřena

Nowa Ruda 4

V pátek 19. 10. 2018 byla slavnostně otevřena první z jedenácti rozhleden rozsáhlého projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“, rozhledna na Włodzické hoře (Vladzické hoře, 758 m n. m.) v Polsku.

Na nejvyšším vrcholu Włodzické vrchoviny nad obcí Świerki, který je vzdušnou čarou pouhé 2 km od státní hranice, stálo dlouhá léta torzo bývalé kamenné rozhledny. Původní rozhledna o výšce 14,6 m byla postavena roku 1927, v období první republiky a velkého rozkvětu turistiky. V přízemí věže se nacházela prodejna s občerstvením. Od roku 1934 nesla rozhledna jméno německého polního maršála Paula von Hindenburga. V blízkosti místa můžeme dosud nalézt také zbytky kamenolomu, kde byl těžen melafyr použitý i pro výstavbu rozhledny. Po válce byl ovšem lom zavřen a zapomenut. Stejný osud potkal také rozhlednu, ze které se stala jen zřícenina. Nyní, po letech, v rámci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“, byly trosky revitalizovány a přestavěny na novou dominantu hory. Na toto atraktivní místo, ze kterého se můžete těšit výhledem nejen na Soví hory a bývalé Sudety, se dostanete po zeleně značené turistické trase vedoucí z obce Świerki.

 

Rozhledna na Włodzické hoře v datech:

Rozpočet investice:                 111.200,- EUR

Projektový partner:                  Gmina Nowa Ruda

Vedoucí partner projektu:        Euroregion Glacensis

Lhůta pro provedení:                červen - říjen 2018

Stavebních práce:                     NOIR Michał Fugowski, Świerki

 

Prezentace o rozhledně ke stažení zde.

Nowa Ruda - 20. léta 20. stoletíNowa Ruda 1 20.léta 20.stoletíNowa Ruda 2 zřícenina rozhledny 2017Nowa Ruda 4 Slavnostní otevření rozhlednyNowa Ruda 5 Slavnostní otevření rozhlednyNowa Ruda 6 Projektový partneři HřebenovkyNowa Ruda 7 Informační tabule u rozhlednyNowa Ruda 8 Slavnostní otevření rozhlednyNowa Ruda 9 Sekretář euroregionu p.ŠtefekStill1019_000011z FB
Tisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.