Euro Region
English Polski

Euroregion Glacensis

Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Jsme s vámi již 25 let
Euroregion
Rozhledny
Hřebenovka
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM
Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazývaná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou Republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení "Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány", přijaté radou Evropy v Madridu 21. května 1980 rozhodly vytvořit Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.