Euro Region
Čeština English

Euroregion Glacensis

Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska

Jesteśmy z Wami od 25 lat
Euroregion
Rozhledny
Hřebenovka
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM
Regionalne Stowarzyszenie Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion Glacensis oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, zwane dalej Stronami, wspierając ideę współpracy transgranicznej, popierając ideę jedności europejskiej, dążąc do rozwijania przyjaznych i wzajemnych korzystnych kontaktów między Polakami i Czechami oraz w trosce o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego terenów nadgranicznych, jak też uwzględniając postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi sporządzonej w Madrycie 21 maja 1980 r., postanawiają utworzyć Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej "Euroregion Glacensis".