Euroregion Glacensis

Miejsca pełne
Rozhledy Więcej o wieżach
Regionalne Stowarzyszenie Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion Glacensis oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, zwane dalej Stronami, wspierając ideę współpracy transgranicznej, popierając ideę jedności europejskiej, dążąc do rozwijania przyjaznych i wzajemnych korzystnych kontaktów między Polakami i Czechami oraz w trosce o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego terenów nadgranicznych, jak też uwzględniając postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi sporządzonej w Madrycie 21 maja 1980 r., postanawiają utworzyć Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej "Euroregion Glacensis".

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou