Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > 15 let činnosti Euroregionu Glacensis

15 let činnosti Euroregionu Glacensis

8.12.2011

V minulých dnech tomu bylo již 15 let, kdy byla v Hradci Králové podepsána Rámcová smlouva mezi sdružením Stowarzyszenie Gmin Zemi Klodzkiej a Regionálním sdružením příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska o založení euroregionu s názvem Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.

Tomuto aktu předcházela celá řada kroků, jedním z nich bylo právě založení Regionálního sdružení příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska, kdy u podpisu smlouvy stálo několik českých starostů, konkrétně starosta z Náchoda, Rychnova nad Kněžnou, Orlického Záhoří a Police nad Metují a primátor Hradce Králové. Euroregion Glacensis patří k jednomu ze šesti euroregionů, které působí na česko-polských hranicích. Sídlem EG je na české straně Rychnov nad Kněžnou a na polské straně Kladsko.

A právě v Rychnově nad Kněžnou v reprezentativních prostorách Hotelu Studánka proběhla dne 8.12.2011 u příležitosti 15.výročí založení EG mezinárodní česko-polská konference. Záštitu nad konferencí převzal J.E. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Polsku a J.E. Jan Pastwa, velvyslanec Polské republiky v České republice.

V dopolední části konference proběhlo zhodnocení uplynulé spolupráce a vrcholem dopoledního bloku bylo uzavření nových partnerských smluv mezi Obcí Libchavy a Gminou Strzelin, mezi Městem Janské Lázně a Gminou Polanica Zdrój a na závěr podpis česko-slovenské smlouvy o spolupráci mezi agenturou Regional Development Agency a sdružením Vidiecky parlament na Slovensku.

Odpolední dva bloky přednášek se tématicky věnovaly česko-polské spolupráci a budoucnosti kohezní politiky po roce 2014. V prvním bloku Dr. Ryszard Gladkiewicz z Vratislavské univerzity a doc. Ondřej Felcman z Filosofické fakulty UHK představili výsledky své historické práce s názvem "Kladsko jako objekt společného česko - polského bádání - výsledky a perspektivy". Jan Birke, starosta Města Náchoda přednesl návrh řešení dopravy v Náchodě jako významného tranzitního uzlu. Sekretář polské části EG Radoslaw Pietuch spolu se sekretářem české části Jaroslavem Štefkem představili vize budoucnosti Euroregionu Glacensis.

Druhý blok odpoledních přednášek se zaměřením na budoucnost kohezní politiky zahájil poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a představil možný vývoj kohezní politiky po roce 2014. Závěr přednášek patřil Jaroslavě Vránové z MMR ČR, která představila předpoklad vývoje Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR v letech 2014 - 2020.

V rámci konference proběhlo také vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší česko-polská partnerství za uplynulých 15 let existence EG. Tato soutěž byla vyhlášena v červenci letošního roku a šanci měli všichni, kdo se do soutěže přihlásili se svými partnery.

Celá konference se nesla v přátelském duchu a nezbývá nám než věřit, že akce byla pro účastníky nejenom důstojným zhodnocením patnáctileté historie euroregionu, ale i přínosem a nedocenitelnou příležitostí potkat se s partnery a navázat nové možnosti spolupráce.

Představitelé Euroregionu Glacensis k uplynulému období dodali:
Předseda EG Miroslav Kocián: "Euroregion Glacensis, prokázal za 15 let své existence, že prvotní idea, založit na česko-polském pomezí organizaci, která podnítí vzájemnou spolupráci, byla správná a smyslu plná. Těch uplynulých 15 let bylo naplněno intenzivní prací všech, kteří stáli v čele EG, ale také mnoha dalších starostů a pracovníků úřadů, kteří svou každodenní práci na poli přeshraniční spolupráce pomáhali utvářet obraz euroregionu.
Ve stejném duchu se nesly i oslavy významného výročí euroregionu. Na celém jejich průběhu byla patrná nezměrná vůle a píle všech pracovnic a pracovníků sekretariátu, aby oslavy proběhly důstojně.
Závěrečná návštěva sv. Mikuláše se svou suitou andělů a čertů, byla překvapivým a nápaditým zakončením celých oslav.
Závěrem chci vyjádřit své poděkování za přípravu a bezproblémový průběh oslav, Jaroslavovi Štefkovi, Jiřině Jeřábkové a všem pracovníkům sekretariátu a RDA."

"Rád bych touto cestou poděkoval všem představitelům, kteří byli u zrodu Euroregionu Glacensis a pomohli přes tehdejší odpor založit tuto společnost. Myslím, že dnešní den byl důstojnou oslavou úspěchů, které se podařilo za toto období dosáhnout. Jsem potěšen, že jsme se stali symbolem dobré značky a daří se nám zvyšovat důvěryhodnost naší organizace ve vztahu k centrálním orgánům státní správy. Na druhou stranu je třeba hledat nové směry a zvyšovat povědomí o možnosti přeshraniční spolupráce mezi běžnými občany a zejména mezi nastupující generací", dodal Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.

Na závěr nám nezbývá než si popřát, aby Euroregion Glacensis prosperoval a vyvíjel se přinejmenším tak jako doposud a aby výhled do budoucnosti byl jen a jen optimistický.

Sekretariát euroregionu

8.12.2011 - Mezinárodní česko-polská konference Euroregionu Glacensis

15 let činnosti 01
15 let činnosti 02
15 let činnosti 03
15 let činnosti 04
15 let činnosti 05
15 let činnosti 06
15 let činnosti 07
15 let činnosti 08
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM