Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Aktualizace FMP - Směrnice pro žadatele, Příručka pro konečné uživatele

Aktualizace FMP - Směrnice pro žadatele, Příručka pro konečné uživatele

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
 
Vážení žadatelé,
 
 
dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentace pro Fond mikroprojektů s platností od 1.8.2017.
 
Informace pro žadatele
 
V sekci Žadatel byla zveřejněna aktualizovaná Směrnice pro žadatele (3. verze). Zároveň byly aktualizovány některé přílohy Směrnice, především Podrobný rozpočet mikroprojektu, a to tak, aby byl pro žadatele FMP uživatelsky příjemnější a vznikala menší chybovost v předložených rozpočtech.
 
Aktuální podobu rozpočtu mikroprojektu i dalších příloh jsou povinni použít všichni žadatelé, kteří budou předkládat své projektové žádosti o dotaci na mikroprojekt do 4. kola výzvy FMP (termín pro předložení je do 31.10.2017).
 
Z dalších dokumentů uvedených v této sekci byl aktualizován například také Manuál pro zpracování rozpočtuPlná moc pro elektronický podpis.
 
 
Informace pro konečné uživatele
 
V sekci Příjemce (konečný uživatel) byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro konečné uživatele (2. verze) včetně příloh této Příručky. V případě ukončení realizace mikroprojektu je při předložení vyúčtování třeba použít aktuální verze dokumentů, například formuláře Čestného prohlášení k Soupisce dokladů (příloha č. 12 Příručky).
 
Dále byly v této sekci pro konečné uživatele zveřejněny vzory doporučených dokumentů, které využijete při zadávání veřejných zakázek, a další důležité informace týkající se tzv. "registru smluv", který vznikl na základě zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).
 
 
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM