Euro Region
English Polski
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Žadatel

Logo_cz_pl_eu

 

Žadatel je subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů. Žádosti se vyplňují a předkládají přes informační systém MS2014+ (webový portál na stránkách https://mseu.mssf.cz)

 

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

 

Příprava projektové žádosti: 

Směrnice pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis - 2. verze platná od 1.11.2016 

Směrnice pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis - 2. verze platná od 1.11.2016 v revizích

Přílohy Směrnice - 2. verze platná od 1.11.2016.zip

Konzultační list projektového záměru

Podrobný rozpočet mikroprojektu (příloha č. 8 Směrnice)

Manuál pro zpracování rozpočtu

Přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky na projektech - od 1.3.2017 

 

Monitorovací systém MS2014+:

Příručka pro monitorovací systém MS2014+ (příloha č. 17 Směrnice)

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu A

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu B

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu C

Postup práce s elektronickým podpisem

Jak a kde získat elektronický podpis

Plná moc pro elektronický podpis

 

Metodické pokyny:

 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - verze 3 (červenec 2014) 

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 - verze 5 (prosinec 2016)  

 

Veřejná podpora:

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis o nevystavení inkasního příkazu

Čestné prohlášení žadatele o podporu v rámci blokové výjimky o nevystavení inkasního příkazu

 

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Rychlé odkazy
Euroregio
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.