Euro Region
English Polski

Žadatel

Logo_cz_pl_eu

 

Žadatel je subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů. Žádosti se vyplňují a předkládají přes informační systém MS2014+ (webový portál na stránkách https://mseu.mssf.cz)

  

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.
 

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

 

Směrnice pro žadatele - aktualizace od 1.4.2022: 

Směrnice pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis - 8. verze platná od 1.4.2022 

Směrnice pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis - 8. verze platná od 1.4.2022 v revizích

 
 
VŠECHNY PŘÍLOHY SMĚRNICE PRO ŽADATELEstáhnout vše jako ZIP 
 

Příprava projektové žádosti: 

Konzultační list projektového záměru

Podrobný rozpočet mikroprojektu (příloha č. 8 Směrnice)

Manuál pro zpracování rozpočtu - aktualizace 1.8.2019

Přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky na projektech - archivní 1.3.2020 

Přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky na projektech - aktualizace 1.5.2021

Přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky na projektech - aktualizace 1.3.2022

 

Monitorovací systém MS2014+:

Příručka pro monitorovací systém MS2014+ (příloha č. 17 Směrnice)

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu A

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu B

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu C

Postup práce s elektronickým podpisem

Jak a kde získat elektronický podpis

Plná moc pro elektronický podpis - aktualizace 1.8.2017 

 

Financování mikroprojektů výhradně formou zjednodušených metod vykazování výdajů:

Příručka pro monitorovací systém MS2014+ pro zjednodušené vykazování (příloha č. 18 Směrnice)

Vzor tištěné verze projektové žádosti - mikroprojekt typu A

Vzor tištěné verze projektové žádosti - mikroprojekt typu B

 

Metodické pokyny:

 
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - verze 4 (březen 2017) - účinnost od 1.5.2017
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM