Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

Česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

Dne 12. února zasedala v polském sídle sdružení v Kladsku společná Česko-polská rada sdružení. Na programu jednání byly předloženy aktuální informace o Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, který bude spuštěn ihned po té, kdy bude k dispozici funkční informační systém pro předkládání žádostí MS2014+. Na programu byly dále rozhovory nad hlavními aktivitami Euroregionu Glacensis pro rok 2016. V letošním roce v prosinci  uplyne 20 let od data založení sdružení. Ze stran národních předsedů byla podepsána Dohoda o spolupráci na víceletém společném projektu s názvem "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Projektová žádost se bude překládat do konce února do prioritní osy 4 -  Programu Interreg V - A. Projekt je plánován jako tříletý. Klíčovými aktivitami je vydávání zpravodaje, spuštění pravidelných anket pro veřejnost na webových stránkách se zaměřením na různou česko-polskou tématiku, vyšší propagace česko-polské spolupráce prostřednictvím různých mediálních prostředků jako např. spotů, rozhlasových reportáží, diskusí se studenty, ale i prostřednictvím tradičních propagačních materiálů. Široké veřejnosti bude na webových stránkách sloužit také kalendář akcí v pohraničí.
Společná Česko-polská rada byla zakončena setkáním s představiteli nově vzniklého ESÚS NOVUM.
DSC00257IMG_1140DSC00268
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM