Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

Česko-polská Rada Euroregionu Glacensis

Dne 12. února zasedala v polském sídle sdružení v Kladsku společná Česko-polská rada sdružení. Na programu jednání byly předloženy aktuální informace o Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, který bude spuštěn ihned po té, kdy bude k dispozici funkční informační systém pro předkládání žádostí MS2014+. Na programu byly dále rozhovory nad hlavními aktivitami Euroregionu Glacensis pro rok 2016. V letošním roce v prosinci  uplyne 20 let od data založení sdružení. Ze stran národních předsedů byla podepsána Dohoda o spolupráci na víceletém společném projektu s názvem "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Projektová žádost se bude překládat do konce února do prioritní osy 4 -  Programu Interreg V - A. Projekt je plánován jako tříletý. Klíčovými aktivitami je vydávání zpravodaje, spuštění pravidelných anket pro veřejnost na webových stránkách se zaměřením na různou česko-polskou tématiku, vyšší propagace česko-polské spolupráce prostřednictvím různých mediálních prostředků jako např. spotů, rozhlasových reportáží, diskusí se studenty, ale i prostřednictvím tradičních propagačních materiálů. Široké veřejnosti bude na webových stránkách sloužit také kalendář akcí v pohraničí.
Společná Česko-polská rada byla zakončena setkáním s představiteli nově vzniklého ESÚS NOVUM.
DSC00257IMG_1140DSC00268
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.