Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > ESÚS NOVUM uspořádalo konferenci k D11 do Polska

ESÚS NOVUM uspořádalo konferenci k D11 do Polska

Dne 24.6.2016 se v Trutnově uskutečnila konference k výstavbě dálnice D11 ve směru Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – státní hranice.

Na polské straně dojde k napojení na dálnici S3 ve směru Lubawka – Bolków – Legnica.  Konference se účastnili významné politické špičky od náměstků ministerstev, hejtmana a významných politických špiček včetně zástupců Euroregionu Glacensis. Na konferenci byly představeny aktuální problémy s přípravou jednotlivých úseků. V České republice to jsou aktuální nejasnosti nad uznáním stanovisek EIA k jednotlivým úsekům. K této věci byla podána zásadní, velice pozitivní informace ze strany náměstka ministerstva životního prostředí pana Vladislava Smrže: „Na všech úsecích je možné intenzivně pokračovat na přípravě jednotlivých dokumentů a pokračovat na získání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Pouze jeden úsek Jaroměř – Smiřice je podroben revizi stanoviska EIA a zařazen do seznamu prioritních staveb, na které má Evropská komise udělit výjimku a pustit tyto stavby také do realizace bez nového stanoviska EIA“.  Zásadní obrat je také v tom, že bude upřednostněna výstavba příhraničního úseku státní hranice – Trutnov tak, aby došlo k napojení na budovaný úsek dálnice S3 na polské straně, který bude dostaven dříve než česká část. Všichni lídři se shodli na tom, že D 11 se stala prioritou priorit Královéhradeckého kraje.

Představujeme vám také důležité presentace, kde je možné shlédnout zásadní údaje o jednotlivých úsecích: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław S3

Ministerstvo životního prostředí ČR - D11

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - D11

Sekretariát euroregionu

IMG_1993
IMG_1992
IMG_1991
IMG_1988
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.