Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Euroregion pokřtil novou publikaci „Historický atlas Euroregionu Glacensis“

Euroregion pokřtil novou publikaci „Historický atlas Euroregionu Glacensis“

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Dne 21. března 2019 se uskutečnil v Rychnově nad Kněžnou v multifunkčním sále Společenského centra osvětový workshop u příležitosti křtu nové publikace Euroregionu Glacensis, která nese název – „Historický atlas Euroregionu Glacensis“.obrazek3.jpg

Po slavnostním křtu publikace obdržel jako první slovo Mgr. Zdeněk Kučera, který poskytl do celé publikace skeny starých map a zároveň vytvořil doprovodné informační texty.  „Kladsko v proměnách času“ – této tématiky se zhostili prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. se svým kolegou z Polska Dr. Ryszardem Gładkiewiczem. A posledním přednášejícím byl zástupce Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce Ing. Radek Wildman, který promluvil na téma vojenského mapování.

Euroregion Glacensis v nedávné historii vydal již několik publikací, kterými se čtenářům snažil přiblížit jak přírodní krásy, tak historické památky česko-polského příhraničí. Doposud však nikde nebyl soustředěn soubor starých map zachycujících vzpomínané území. Cílem této publikace je umožnit čtenáři vytvoření si základní představy o vývoji zobrazování území euroregionu na původních i odvozených starých mapách Čech, Moravy, Slezska a Kladska. Právě pomocí textů doprovázejících mapové ukázky, které podávají podrobnější rozbor vyobrazení této oblasti, si může čtenář doplnit poznatky nejenom o historickém vývoji geodézie, topografie a především kartografie, ale i o autorech jednotlivých map. Informace o jejich životě, činnosti i o tom, k jakému účelu byla mapa vytvořena a na jakou předchozí mapu navazovala, nám nabízí bližší náhled na historii vzpomínaného území. Při přípravě i tisku se autoři snažili, aby dávné mapové obrazy měly co nejrealističtější charakter.  Některé byly proto reprodukovány barevně tak, jak bývaly ručně kolorovány jejich originály. U jiných, tam kde se i naši předkové spokojovali s černým tiskem, byly reprodukce ponechány jednobarevné. Celý soubor tak může být, mimo jiné, i jedním z podkladů při historickém bádání v těchto oblastech.

Pro jiného milovníka starých tisků může mít pouze dekorativní charakter. A nelze se tomu divit. Vždyť jednotlivé mapy jsou mnohdy nádhernými obrazovými díly s výjimečným spojením uměleckých projevů a vědeckosti a současně i ukázkou manuální zručnosti a vyspělosti technologií. Zalistujme tedy touto publikací a vydejme se na zajímavé toulky naší historií.

Publikace není prodejná a je nyní předána na veřejné instituce na území Euroregionu Glacensis, jako jsou města, obce, kraje, knihovny, školy, zájmová sdružení apod. Tyto instituce budou atlas používat pro osvětové a vzdělávací aktivity veřejnosti. Atlas je k zapůjčení pro běžné občany taktéž na sekretariátu Euroregionu Glacensis. Pro zvýšení dosahu produktu je atlas map zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách euroregionu.

Atlas byl předán v rámci zasedání Česko-polského fóra dne 25.3.2019 panu Tomášovi Kafkovi,  řediteli odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí pro využití v rámci ministerstva.

Publikace byla vydána v rámci projektu „Euroregion Glacensis v historických mapách“.

DSC_1005DSC_1038DSC_1044DSC_1053DSC_1085DSC_1095DSC_1102
IMG_7212 1IMG_7214IMG_7213
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.