Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Euroregionu Glacensis se otevírají nové možnosti přeshraniční spolupráce

Euroregionu Glacensis se otevírají nové možnosti přeshraniční spolupráce

   Rzeszow 07
 
 Koncem dubna letošního roku se zástupci Euroregionu Glacensis zúčastnili mezinárodního setkání v polském Rzeszowie konaného v rámci konference k projektu   „ Místní rozvojová síť   Karpatského Euroregionu –             příležitosti pro Ukrajinu            2013-2014“.
 
    
    
  
 
     Partnery tohoto projektu jsou Sdružení Karpatského Euroregionu se sídlem v Rzeszowie (Polsko), Regionální rozvojová agentura ze Svidníku (Slovensko) a Sdružení samospráv „Euroregion Karpaty – Ukrajina“ a Euroregionem Glacensis zřízená agentura RDA (více informací o projektu na www.rda-rk.cz).
 
    Cílem setkání s představiteli organizací na polsko-slovensko-ukrajinském pomezí bylo navázání nových přeshraničních vztahů a seznámení se s projekty, které vykazují přeshraniční efekt, jsou zaměřené na ukázku a výměnu tradičního a kulturního dědictví a zároveň  jsou příkladem dobré praxe.
 
     Českým zástupcům byla detailně představena činnost jednoho z největších evropských euroregionů,  a to Karpatského Euroregionu a oficiálně byly navázány kontakty se současným předsedou Sdružení a Rady Karpatského Euroregionu Polsko, panem Józefem Jodłowskim, místopředsedou Sdružení Karpatského Euroregionu, panem Davidem Laskem a zástupci členských obcí a měst Karpatského Euroregionu. Zástupci obou euroregionů tak mohli porovnat fungování, náplň činností a možnosti spolupráce obou euroregionů. Výše jmenovaní představitelé polského euroregionu prezentovali nabyté zkušeností za více jak 20 let činnosti, neboť polský euroregion v tomto roce oslavil již 21. výročí od svého vzniku. Kromě administrace projektů z fondu mikroprojektů jsou administrátorem i projektů spolufinancovaných ze Švýcarských fondů.
 
     Jejich hlavní úsilí je nyní nasměrováno na vytvoření vlastní turistické karpatské značky a dokončení veškerých příprav na nové programovací období 2014 – 2020.
 
      Účastníci z Euroregionu Glacensis si měli možnost prohlédnout dvě velmi atraktivní a turisty často navštěvované lokality na území Karpatského Euroregionu. Jednalo se o vojenský kryt ve Stępinie  pro speciální vlaky, které využívali členové nejvyšší říšské vlády. Jeho délka dosahuje úctyhodných 400 m a byl vybudovaný během jednoho roku. Koncem srpna 1941 se zde konalo setkání Adolfa Hitlera s Mussolinim. Druhým navštíveným objektem byl archeologický skanzen v Trzcinicy. Jedná se o jednu z nejstarších objevených osad, jejíž osídlení je datováno do období 4 000 let p.n.l. Skanzen se rozprostírá na ploše 8 ha a je na něm vybudováno 150 m zrekonstruovaných obranných valů a 18 domů. Výdaje za rekonstrukci skanzenu činily více jak 13 mil. zlotých a větší část výdajů byla financována z Norských fondů.  
 
      Jsem rád, že se nám podařilo uskutečnit toto společné setkání dvou významných euroregionů. Během pobytu jsme měli možnost probrat různá témata jako např. příprava nového období 2014 – 2020, aktivity euroregionů v oblasti cestovního ruchu, ale i možnosti společných nadnárodních projektů. Věřím, že tento výjezd byl přínosem i pro další členy Rady Euroregionu Glacensis“, dodal Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.
 
Sekretariát euroregionu
 
 

Rzeszow 2014

DSC02873
DSC02838
DSC02817
DSC02789
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.