Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Hraniční přechody - stále aktuální téma pro Euroregion Glacensis

Hraniční přechody - stále aktuální téma pro Euroregion Glacensis

27.9.2011

Již od vzniku Euroregionu Glacensis je jednou z jeho hlavních činností řešení propustnosti státní hranice. Přestože se Česká republika a Polsko stalo v roce 2007 součástí schengenského prostoru, je nutné i nadále řešit aktuální otázky propustnosti hranice. Z podmětu Euroregionu Glacensis bylo na toto téma v poslední době uskutečněno několik jednání.

Dne 30.6.2011 se uskutečnilo v Meziměstí jednání ohledně možnosti zlepšení propustnosti hraničních přechodů Meziměstí-Golińsk a Otovice-Tlumaczów. Za účasti zástupců samospráv města Meziměstí, obcí Otovice, Radków, Mieroszów, zástupců Královéhradeckého kraje, vojvodského úřadu z Vratislavi, Ředitelství silnic a dálnic a Euroregionu Glacensis. Jednání bylo vyvoláno v souvislostí s pořadatelstvím fotbalového mistrovství Evropy v roce 2012. Polská strana představila plánované investice na vybraných hraničních přechodech. Například v Golińsku bude vybudován samostatný nový "servisní" pás pro případné odstavování vozidel. Plánované investice také umožní opětovné zavedení hraničních kontrol, například v době epidemie.

Druhým tématem společného jednání bylo řešení možnosti změny tonáže. V současné době je na hraničních přechodech Meziměstí-Golińsk a Otovice-Tlumaczów z české strany omezen provoz motorových vozidel o celkové hmotnosti do 6 t. Naopak na polské straně jsou zpravidla místo značek omezující celkovou hmotnost značky max. povolené tonáže na jednu nápravu, což je velký rozdíl. Česká legislativa umožňuje vydávat výjimky pro potřeby místních autodopravců. V Polsku jsou výjimky možné pouze pro jednorázový přejezd nadměrných nákladů. Rozdílná legislativa tak brání většímu rozvoji podnikatelských aktivit, na což dlouhodobě upozorňují představitelé Hospodářské komory. O zvýšení tonáže na těchto přechodech bude možné jednat v návaznosti na případnou rekonstrukci komunikací na polské straně a po projednání s orgány ochrany přírody.

V oblasti Orlických hor se aktuálně připravuje investice v okolí přechodu Bartošovice v Orlických horách - Niemojów. Jedná se o rekonstrukci cca 200 m komunikace k hraničnímu přechodu. V tuto chvíli se řeší majetková směna a výkupy pozemků pro možné rozšíření komunikace o výhybny. Součástí plánů oprav je také rekonstrukce dvou mostů, z čehož jeden je hraniční. Aktuální stav podpěrných zdí mostu přes Divokou Orlici vyžaduje urychlenou rekonstrukci. Podle mezinárodní smlouvy o údržbě hraničních mostů je ve správě české strany, konkrétně Královéhradeckého kraje.

Na území Pardubického kraje se v tuto chvíli připravuje infrastruktura pro překračování hranice na přechodu Kamieńczyk - Mladkov. Při místním šetření dne 7.9.2011 byly představeny technické plány z polské strany Okresu Kladsko a z české strany Pardubického kraje, jako nositele projektu. Plánuje se vybudování asfaltové komunikace přes přechod a odstavné parkoviště na české straně. Investice nebudou mít vliv na změnu režimu na přechodu.

"Můžeme doufat, že postupná rekonstrukce dopravní infrastruktury na obou stranách česko-polské hranice do budoucna umožní její větší propustnost. V loňském roce jsme projížděli celou hranici s představiteli ministerstva dopravy, které je zodpovědné za aktualizaci česko-polské smlouvy o výstavbě a údržbě mostních objektů na česko-polské hranici. Představili jsme tak několik nových záměrů, které se budeme snažit postupně naplnit. V tuto chvíli jsou všechny záměry již projednány na vládní úrovni a zaznamenány v uvedeném dokumentu, čímž byl splněn první důležitý krok. Jedná se například o několik lávek přes Divokou Orlici nebo most v Neratově. Jsou to investice s relativně malým rozsahem, ale z mého pohledu s o to větším efektem pro rozvoj turistiky", dodal Jaroslav Štefek sekretář Euroregionu Glacensis.

Sekretariát euroregionu
Hraniční přechody 01
Hraniční přechody 02
Hraniční přechody 03
Hraniční přechody 04
Hraniční přechody 05
Hraniční přechody 06
Hraniční přechody 07
Hraniční přechody 08
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM