Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Změna dokumentů FMP a omezení pro následující sběr mikroprojektů

Změna dokumentů FMP a omezení pro následující sběr mikroprojektů

27.7.2012

Dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentů pro FMP v Euroregionu Glacensis. S účinností od 1.8.2012 vstupuje v platnost nová Směrnice pro žadatele a Příručka pro Konečné uživatele. Změny se týkají především veřejných zakázek a přenesené daňové povinnosti a dále byly provedeny další drobné změny a zpřesnění citací na základě získaných zkušeností z dosavadního průběhu Fondu například ohledně publicity (doporučujeme konzultace zvlášť k použiti samolepek na výstupech mikroprojektů). Správce doporučuje žadatelům věnovat maximální pozornost změnám dokumentů.
 
Nová verze Směrnice pro žadatele a Příručky pro Konečné uživatele  je platná od 1.8.2012. Seznam změn provedených ve Směrnici pro žadatele naleznete v evidenci revizí. 

Správce FMP informuje zároveň o zveřejnění platné verze Doplňujícího výkladů k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU s účinnosti od 1.7.2012. 
 
Správce FMP informuje žadatele, kteří budou předkládat své mikroprojekty na zasedání 10. EŘV v termínu do 31.10.2012, že dochází k omezení časového termínu realizace mikroprojektů. Termín ukončení realizace všech mikroprojektů předkládaných na zasedání 10.EŘV musí být max. do 31.12.2013. Rozhodnutí EŘV o podpořených mikroptojektech proběhne v lednu 2013. Správce doporučuje všem žadatelům pečlivě konzultovat nastavení harmonogramu aktivit mikroprojektů s ohledem na toto omezení.  

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.