Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > INTERREG V-A Česká republika – Polsko

INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Logo_standardni varianta_cely nazev fondu

Vážení žadatelé, toto je nový název pro program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko pro období 2014 - 2020. Dlouho očekávané informace o tomto programu si již blíží k Vám. Program tak jako všechny ostatní má výrazné zpoždění. První projekty tak zahájí svou realizaci nejspíše až v polovině roku 2016, to je 2,5 roku po spuštění období 2014 – 2020. V tomto novém programu bude i nadále implementován tradiční nástroj pro navazování spolupráce komunit a to Fondu mikroprojektů. Dovolujeme si tak zahájit informovanost veřejnosti ve věci přípravy Fondu mikroprojektů pro následné období.

Pro tyto účely jsme založili novou sekci v Grantových programech pod názvem INTERREG V-A ČR-PR 2014 -2020.

Na této stránce budou postupně zveřejňovány nové informace o programu.

Více o novém programu naleznete zde

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.