Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Jaroslav Štefek získal ocenění Města Broumov

Jaroslav Štefek získal ocenění Města Broumov

25.4.2012

Sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek získal ocenění Města Broumov za dlouhodobou snahu o rozvoj česko - polského příhraničí


Dne 25. dubna 2012 se uskutečnilo v Broumově v konferenčním sále česko-polského infocentra Broumovska slavnostní předávání pamětních listů významným osobnostem Broumovska a Noworudska. Oceněno bylo 5 osobností a to za jejich příkladnou práci pro rozvoj oblasti Broumovska.

Jednou z oceněných osobností byl sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek, který získal ocenění za práci pro posílení partnerství a za dlouhodobou snahu o rozvoj česko-polského pohraničí. Oceněni byli také bývalý starosta Města Broumova Zdeněk Streubel, starosta Nowe Rudy Tomasz Kiliński, místostarostka Nowe Rudy Marzena Wolińska a starosta obce a města Radków Jan Bednarczyk.

Broumovsko je jednou z oblastí Euroregionu Glacensis, která se v rámci česko-polské spolupráce dynamicky rozvíjí. Díky česko-polské spolupráci vzniklo v této oblasti mnoho zajímavých a přínosných projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu. Například předávání ocenění se konalo v rekonstruovaných prostorách česko-polského infocentra, které je jedním z realizovaných projektů na Broumovsku. Mezi další patří například vybudovaný „Areál zdraví a sportu Meziměstí“, jehož hlavním výstupem je venkovní plavecký bazén v délce 25 m, rekreační bazén s atrakcemi a dětským bazénkem. Kromě toho bylo v bezprostředním sousedství vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště pro minigolf, stoly pro stolní tenis a dětský koutek.

Oblast Broumovska a přilehlého Polska blíže zpřístupňují také rekonstruované komunikace z Teplic nad Metují do Meziměstí a komunikace na hraniční přechod do Zdoňova. Vystavěny byly také nové cyklostezky z Mieroszówa do Meziměstí.

Sekretariát euroregionu

Mr. Jaroslav Štefek gained the Broumov Town Award

Award
Award
Commemorative Certificate
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM