Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Jaroslav Štefek získal ocenění Města Broumov

Jaroslav Štefek získal ocenění Města Broumov

25.4.2012

Sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek získal ocenění Města Broumov za dlouhodobou snahu o rozvoj česko - polského příhraničí


Dne 25. dubna 2012 se uskutečnilo v Broumově v konferenčním sále česko-polského infocentra Broumovska slavnostní předávání pamětních listů významným osobnostem Broumovska a Noworudska. Oceněno bylo 5 osobností a to za jejich příkladnou práci pro rozvoj oblasti Broumovska.

Jednou z oceněných osobností byl sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek, který získal ocenění za práci pro posílení partnerství a za dlouhodobou snahu o rozvoj česko-polského pohraničí. Oceněni byli také bývalý starosta Města Broumova Zdeněk Streubel, starosta Nowe Rudy Tomasz Kiliński, místostarostka Nowe Rudy Marzena Wolińska a starosta obce a města Radków Jan Bednarczyk.

Broumovsko je jednou z oblastí Euroregionu Glacensis, která se v rámci česko-polské spolupráce dynamicky rozvíjí. Díky česko-polské spolupráci vzniklo v této oblasti mnoho zajímavých a přínosných projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu. Například předávání ocenění se konalo v rekonstruovaných prostorách česko-polského infocentra, které je jedním z realizovaných projektů na Broumovsku. Mezi další patří například vybudovaný „Areál zdraví a sportu Meziměstí“, jehož hlavním výstupem je venkovní plavecký bazén v délce 25 m, rekreační bazén s atrakcemi a dětským bazénkem. Kromě toho bylo v bezprostředním sousedství vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště pro minigolf, stoly pro stolní tenis a dětský koutek.

Oblast Broumovska a přilehlého Polska blíže zpřístupňují také rekonstruované komunikace z Teplic nad Metují do Meziměstí a komunikace na hraniční přechod do Zdoňova. Vystavěny byly také nové cyklostezky z Mieroszówa do Meziměstí.

Sekretariát euroregionu

Mr. Jaroslav Štefek gained the Broumov Town Award

Award
Award
Commemorative Certificate
Tisknout stránku Print the page       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.