Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Mezinárodní česko-polská vědecká konference v Polanici o identitě pohraničních regionů

Mezinárodní česko-polská vědecká konference v Polanici o identitě pohraničních regionů

V krásném kladském lázeňském městě Polanica se ve dnech 24. – 25. října 2013 konala mezinárodní česko-polská odborná konference Regionální identita v pohraničních regionech na příkladě kladské oblasti / Tożsamość regionalna w regionach pogranicznych na przykładzie Ziemi Kłodzkiej.

1. fot.  Jadwiga DunajKonference se uskutečnila jako výstup mezinárodního vědecko-výzkumného projektu, PL.3.22/3.1/00/12.03425 Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis, který byl udělen Euroregionu Glacensis pro léta 2013–2015. Projekt je založen na spolupráci polských a českých vědců z oboru společenských věd a je zaměřen na podrobnější prozkoumání regionu jako významné stavební jednotky státu a dále jeho identity, podmínek a způsobu jeho vytváření. Základem je oblast Kladska/Ziemia Kłodzka a přilehlé regiony v česko-polském pohraničí.

Dvoudenní mezinárodní konference se zaměřila na problematiku regionu v jeho širších souvislostech historických, geografických, společenských a kulturních. Zúčastnili se jí geografové, historici, kulturologové z českých a polských univerzit, Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze v čele s jeho ředitelkou prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc. a českých výzkumných center a polských muzeí a kulturních institucí. V rámci konference se diskutovala rovněž problematika učebnic, které by měly přispět k formování regionální identity ve školách a současně zlepšovat povědomí žáka o svém sousedovi za hranicemi. Dále byla projednána podoba prvního dílu Slovníku obcí kladské oblasti, obsahující polské, české, německé a latinské názvy existujících i zaniklých obcí kladského okresu. Kromě toho byla na konferenci prezentována publikace Kladsko. Historie regionu, Hradec Králové – Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, připravená v předchozích letech kolektivem českých a polských vědců pod vedením Ondřeje Felcmana a Ryszarda Gładkiewicze jako výsledek dlouhodobého spolupráce na výzkumu dějin kladské oblasti. Oba vědci jsou také jako spolutvůrci nového projektu jeho koordinátory.

2. fot. Jadwiga DunajKonference potvrdila oprávněnost vize koordinátorů projektu o nezbytnosti rozšířit předchozí historické výzkumy a propojit je s bádáním historických geografů, sociologů a kulturologů a v budoucnu i dalších vědců z řad společenskovědních disciplín. Část příspěvků přednesených na konferenci bude vydána v recenzovaných periodikách Historická geografieVýchodočeské listy historické, část vyjde v samostatném sborníku.

Příští konference, která se bude opět konat na území Kladska na podzim příštího roku, připomene tématiku polsko-českého pohraničí v desetiletém období členství obou států v EU a perspektivy jeho rozvoje, a to opět se zdůrazněním zkušeností z kladské oblasti.

 

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.