Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Mezinárodní česko-polská vědecká konference v Polanici o identitě pohraničních regionů

Mezinárodní česko-polská vědecká konference v Polanici o identitě pohraničních regionů

V krásném kladském lázeňském městě Polanica se ve dnech 24. – 25. října 2013 konala mezinárodní česko-polská odborná konference Regionální identita v pohraničních regionech na příkladě kladské oblasti / Tożsamość regionalna w regionach pogranicznych na przykładzie Ziemi Kłodzkiej.

1. fot.  Jadwiga DunajKonference se uskutečnila jako výstup mezinárodního vědecko-výzkumného projektu, PL.3.22/3.1/00/12.03425 Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis, který byl udělen Euroregionu Glacensis pro léta 2013–2015. Projekt je založen na spolupráci polských a českých vědců z oboru společenských věd a je zaměřen na podrobnější prozkoumání regionu jako významné stavební jednotky státu a dále jeho identity, podmínek a způsobu jeho vytváření. Základem je oblast Kladska/Ziemia Kłodzka a přilehlé regiony v česko-polském pohraničí.

Dvoudenní mezinárodní konference se zaměřila na problematiku regionu v jeho širších souvislostech historických, geografických, společenských a kulturních. Zúčastnili se jí geografové, historici, kulturologové z českých a polských univerzit, Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze v čele s jeho ředitelkou prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc. a českých výzkumných center a polských muzeí a kulturních institucí. V rámci konference se diskutovala rovněž problematika učebnic, které by měly přispět k formování regionální identity ve školách a současně zlepšovat povědomí žáka o svém sousedovi za hranicemi. Dále byla projednána podoba prvního dílu Slovníku obcí kladské oblasti, obsahující polské, české, německé a latinské názvy existujících i zaniklých obcí kladského okresu. Kromě toho byla na konferenci prezentována publikace Kladsko. Historie regionu, Hradec Králové – Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, připravená v předchozích letech kolektivem českých a polských vědců pod vedením Ondřeje Felcmana a Ryszarda Gładkiewicze jako výsledek dlouhodobého spolupráce na výzkumu dějin kladské oblasti. Oba vědci jsou také jako spolutvůrci nového projektu jeho koordinátory.

2. fot. Jadwiga DunajKonference potvrdila oprávněnost vize koordinátorů projektu o nezbytnosti rozšířit předchozí historické výzkumy a propojit je s bádáním historických geografů, sociologů a kulturologů a v budoucnu i dalších vědců z řad společenskovědních disciplín. Část příspěvků přednesených na konferenci bude vydána v recenzovaných periodikách Historická geografieVýchodočeské listy historické, část vyjde v samostatném sborníku.

Příští konference, která se bude opět konat na území Kladska na podzim příštího roku, připomene tématiku polsko-českého pohraničí v desetiletém období členství obou států v EU a perspektivy jeho rozvoje, a to opět se zdůrazněním zkušeností z kladské oblasti.

 

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM