Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy

Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy

 
konference

 

Dne 18. ledna 2024 se konala v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy.

Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a taky ocenil i aktivity euroregionů v realizaci Fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v hraničních regionech podal hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa/Nysa/Neisse, který akcentoval regionální pohled a taky Pavel Branda, zástupce Výboru regionů.

Pozornost si zasloužily i tematické panely, které se postupně věnovaly IZS a horské službě, kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru.

Konferenci využili zástupci euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšně projekty z jejich hranice.

V diskusi častokrát zazněla pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace Euroregionů ČR, které v prvním pololetí 2024 předsedá Euroregion Pomoraví a ve druhé polovině již Euroregion Glacensis. Konference se zúčastnil Miroslav Wágner, místopředseda euroregionu a Jaroslav Štefek, sekretář euroregionu.

 

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM