Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Monitorovací výbor programu Interreg ČR-Polsko schvaloval další projekty

Monitorovací výbor programu Interreg ČR-Polsko schvaloval další projekty

Ve středu a čtvrtek 13.-14. března zasedal v Kudově Zdroj Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021 - 2027, který mimo jiné jednal o rozdělení dalších dotačních prostředků. Ve stávajícím programovém období zaznamenává velkých úspěchů zejména Pardubický kraj, který byl nakonec úspěšný se všemi třemi předloženými záměry. Evropská unie tak finančně podpoří vznik železničního muzea v Dolní Lipce, prohloubení spolupráce záchranářů i turistickou kampaň zacílenou na hrady a zámky v pohraničí. Pardubický kraj získá dotace na uvedené projekty ve výši téměř šesti milionů eur.
 

Železnice spojuje Čechy a Poláky

Největší část z přiznaných prostředků pro Pardubický kraj představuje vybudování železničního muzea v Dolní Lipce o objemu přibližně 118 milionů korun. Cílem projektu je vybudování muzea v areálu železničního depa. Připravený projekt zahrnuje zejména rekonstrukci historických budov, opravu a doplnění kolejového komplexu, obnovu původní točny a vybudování nové točny, důležité pro umístění exponátů parních lokomotiv na celé centrální ploše muzea. Součástí je také výstavba nových objektů, které jsou nutné pro chod muzea, kromě točny to je vstupní objekt se zázemím pro návštěvníky a přístřešek pro lokomotivy. Na polské straně projekt obsahuje přestavbu historického komplexu lokomotivního depa v Jaworzyně Śląskie a lokomotivního depa v Dzierzoniowě pro muzejní funkci a údržbu historického vozového parku. Partnerem projektu na české straně je Muzeum starých strojů a technologií Žamberk a na polské straně Nadace ochrany průmyslového dědictví Slezska a město Dzierżoniów.

Hrady a zámky v pohraničí budou mít lepší propagaci

Podporu z EU dostane i pokračování úspěšného projektu z oblasti marketingu cestovního ruchu s názvem Hrady a zámky nás spojují II. V příštích dvou letech dojde k intenzivnější propagaci hradů a zámků v česko-polském pohraničí. Mimo jiné vznikne nová marketingová kampaň, která bude lákat turisty k návštěvě památek. Partnery projektu jsou Destinační společností Východní Čechy, krajské centrály cestovního ruchu Královéhradeckého a Olomouckého kraje spolu s polskými partnery v podobě Dolnoslezské a Opolské turistické organizace.  

EU přispěje na výměnu zkušeností mezi záchranáři

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027 se dlouhodobě snaží dostát svému názvu i v podpoře záchranných složek. Protože právě spolupráce mezi jednotlivými složkami, a to i mimo státní hranice, je v pohraničí důležitá. Krajská záchranná služba Pardubického kraje (ZZS PAK) s polským partnerem Zespół Opieki Zdrawotnej w Kłodzku uspěla s projektem Česko-polský maják. Při něm v letech 2024 až 2026 dojde k vzájemné výměně zkušeností, sdílení dobré praxe, výměně kontaktů, novinek, postupů a dalšího důležitého know-how. Cílem je se navzájem od sebe přiučit a zlepšit kvalitu poskytované péče pacientům v oblasti Pardubického kraje a polských okresů Kłodzko, Ząbkowice a Dzierżoniów. Dotace z Interregu pro ZZS PAK bude necelých šest milionů korun, přičemž celkové náklady naší strany jsou předběžně vyčíslené na 7,3 milionu.

1Zasedání Monitorovacího výboru se za Euroregion Glacensis účastnil Jan Birke, předseda euroregionu, Miroslav Kocián, místopředseda euroregionu a Jaroslav Štefek, sekretář euroregionu.

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM