Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Euroregion Glacensis zahájil nový vzdělávací projekt 'Vzdělávání nezná hranic'

Euroregion Glacensis zahájil nový vzdělávací projekt 'Vzdělávání nezná hranic'

Logo_cz_pl_eu_barevne
setkn 1
Euroregion Glacensis lednem letošního roku zahájil společně s polskými partnery nový projekt česko-polské spolupráce s názvem 'Vzdělávání nezná hranic'. Projekt je zaměřen na tolik žádané zvyšování kvalifikace a jazykové vzdělanosti. Hlavním cílem je rozšíření výuky polského jazyka prostřednictvím e-learningových modulů i praktické výuky s lektorem.
Dne 11.1.2019 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první pracovní setkání partnerů projektu. V průběhu jednání byly projednány plánované aktivity, tj. vytvoření e-learningové platformy pro výuku českého jazyka pro Poláky a polského jazyka pro Čechy, vytvoření kooperační sítě, praktická cvičení pro účastníky e-learningových kurzů a závěrečné workshopy pro každý kurz.
 
 
Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0./17_028/0001644
 
Partneři projektu:
  • EuropejskieUgrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. – Vedoucí partner
  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Doba realizace: 1.1.2019 - 30.6.2022 (42 měsíců)
 
Rozpočet: 9 781 399,75 Kč
Rozpočet Euroregionu: 2 116 743,50 Kč
 

Cíl projektu:

setkn 2Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce mezi klíčovými institucemi na poli česko-polské přeshraniční spolupráce a vytvoření jejich kooperační sítě. Dojde k vytvoření platformy pro provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného česko-polského pohraničí. Snahou je umožnit pracovníkům neziskového sektoru zapojených do řešení česko-polských aktivit vzdělávání se v sousedním jazyce. Jedná se o manažery měst a obcí, pracovníky infocenter, zástupce spolkových organizací apod. Cílem je zlepšit jazykové předpoklady cílové skupiny v českém a polském jazyce prostřednictvím využití e-learningu v kombinaci s klasickou výukou na místě.

E-learning - zajistí vytvoření modulu pro výuku jazyka elektronickou formou prostřednictvím webového modulu. Ve vymezeném čase bude mít každý účastník povinnost zpracovat vytvořené lekce a splnit jejich obsah, aby mohl postoupit do další lekce.

Praktická výuka - v rámci této klíčové aktivity bude probíhat tradiční vícedenní praktická výuka s využitím lektora.

Workshopy - pro motivaci účastníků kurzů bude vždy na konci každého kurzu uspořádána vědomostní soutěž s vyhlášením výsledků prostřednictvím workshopu.

 

První vzdělávací kurz bude probíhat v rámci následujícíh školního roku, tedy od září 2019 do června 2020 a bude určen pro prvních 50 českých účastníků.

Pokud máte již dnes zájem o zapojení se do výuky, můžete se přihlásit na emailovém adrese: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz

Podrobné informace Vám zodpoví Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.  Kontakt naleznete zde

 

Sekretariát Euroregionu

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.