Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Omezení pro následující sběr mikroprojektů

Omezení pro následující sběr mikroprojektů

Správce FMP informuje žadatele, kteří budou předkládat své mikroprojekty na zasedání 11. EŘV v termínu do 15.2.2013, že dochází k omezení časového termínu realizace mikroprojektů. Termín ukončení realizace všech mikroprojektů předkládaných na zasedání 11.EŘV musí být max. do 31.8.2014. Rozhodnutí EŘV o podpořených mikroprojektech proběhne v květnu 2013. Správce doporučuje všem žadatelům pečlivě konzultovat nastavení harmonogramu aktivit mikroprojektů s ohledem na toto omezení.  
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.