Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Pokračujeme ve vydávání zpravodaje - právě vychází další číslo - 3/2019

Pokračujeme ve vydávání zpravodaje - právě vychází další číslo - 3/2019

OBAL JPG 3 2019 CZ JPGVážení čtenáři,

tak, jak jsme slíbili - i nadále budeme pokračovat ve vydávání oblíbeného periodika - Zpravodaje Euroregionu Glacensis. Tato řada bude vydávána v rámci projektu "Čtvrteltník Euroregionu Glacensis". Bude vydáno celkem 6 čísel. A nyní ji k aktuálnímu zpravodaji - 3/2019. Hned na úvodní stráncce je umístěna zajímavá fotka z nově otevřené vyhlídky na Guzowaté, která je druhou dokončenou investicí z projektu Česko-polská Hřebenovka - východní část". Jedná se o strategický projekt, kterému se věnujeme v každém zpravodaji, není tomu i v tomto čísle - další informace o projektu naleznete na stránkách 10-11. Během měsíce září se sešel Regionální kongres, a to v nově zrekonstruovaném Společenském domě v Solnici a malou chvíli před tím členové Rady navštívili Obec Lánov a v ní pulsující základní školu. Kde nic není překážkou. O těchto dvou proběhlých akcích se můžete dočíst na stránkách 2-3. O pokroku u projektových partnerů  u druhého strategického projektu "Tajemství vojenského podzemí" se dočtete na stránkách 8-9. O tom, že v polských Vambeřicích to neustále žije se můžete přesvědčit na stránkách 12-15. V malé obci Borovnice na Trutnovsku se staví větrný mlýn lužického typu. Této neobvyklé aktivitě místních je věnován článek na straně 17. I nadále jsou zachovány již tradiční rubriky - tedy novinky z FMP, z ESÚS NOVUM a také rubrika "Kde všude pomohly prostředky z FMP". Vše naleznete ve zpravodaji.
 
Příjemné čtení přejeme.
Sekretariát euroregionu
 

 

Zpravodaj je vydáván v rámci projektu ČTVRTLETNÍK EUROREGIONU GLACENSIS - základní informace o projektu získáte zde
Loga s rámečkem JPG
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.