Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Webinář - Česko-polská spolupráce na kulturním poli

Webinář - Česko-polská spolupráce na kulturním poli

Logo_cz_pl_eu_barevne

Ve středu 14.6.2023 od 10:00 uspořádal Euroregion Glacensis webinář na téma Kultura a umění – Česko-polská spolupráce na kulturním poli.

Polsko-česká spolupráce v oblasti kultury, potažmo veřejné a kulturní diplomacie je velmi aktivní jak na bilaterální úrovni, tak také na fóru V4. Již dlouhá léta probíhá živá spolupráce mezi institucemi, podřízenými jak MZV v čele s Polským institutem v Praze, tak rezortu kultury. Každoročně se konají Dny polské kultury v řadě českých měst. Intenzivní jsou kontakty mezi institucemi a probíhá rovněž bilaterální výměna výstav, návštěv divadel nebo prezentace publikací a překladů literatury. Česko i Polsko se může pochlubit řadou míst, areálů a parků určených kulturním událostem na lokální, regionální i celostátní úrovni. V Hradci Králové najdete Park 360 v areálu původního letiště, kde probíhají zásadní festivaly jako Rock for People a jiné kulturní, sportovní a společenské akce s kapacitou nad 20 000 účastníků. V polském Wałbrzychu se nachází objekt Stara Kopalnia. Veřejný prostor, stejně jako interiéry, byly navrženy světově uznávanými odborníky a úspěšně se osvědčily jako oddychové místo pro konání koncertů, projekcí, konferencí, výstav, komorních setkání a masové rekreace. Cílem webináře je představení činností na poli česko-polské kulturní spolupráce.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Pozvánka_Česko-polská spolupráce na kulturním poli_14.6.2023
Zaproszenie_Česko-polská spolupráce na kulturním poli_14.6.2023
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM