Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Pozvánka na webinář na téma lázeňství

Pozvánka na webinář na téma lázeňství

Logo_cz_pl_eu_barevne

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line setkání, které se bude konat 15.12.2021 od 9.00 hod.

Proběhne představení "Atlasu lázní česko-polského pohraničí" Univerzitou Palackého Olomouc, který vznikl v rámci projektu „Lázeňství na česko-polském pohraničí a jeho vliv na regionální rozvoj – Spa4 Development“. Projednána bude také případná spolupráce na novém projektu, který by byl zaměřen na propagaci lázní a lázeňských míst na česko-polském pohraničí a mohl by být realizován v rámci novému programu Interreg Česká republika-Polsko.

Případný svůj zájem o účast zašlete na adresu miroslav.vlasak@euwt-novum.eu.

Setkání se bude konat prostřednictvím aplikace ZOOM a je zajištěno simultánní tlumočení.

LogoWebinář je realizován v rámci projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.