Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Webinář Struktura ochrany přírody a představení národních parků

Webinář Struktura ochrany přírody a představení národních parků

Logo_cz_pl_eu_barevne

Ve čtvrtek 25.5.2023 od 10:00 se uskutečnil webinář projektu V kontaktu na téma Struktura ochrany přírody a představení národních parků na území Euroregionu Glacensis.

Jedním z důležitých témat pro Euroregion Glacensis je ochrana přírody. Díky své rozloze zasahuje do několika Chráněných krajinných oblastí i Národního parku, které se zároveň nacházejí na samotné hranici mezi Českem a Polskem. Tím může vyvstávat řada otázek souvisejících s přístupem k ochraně přírody v obou zemích. Cílem webináře je představení způsobu a struktury ochrany v Česku i Polsku a institucí, které se touto problematikou zabývají. Jak fungují národní parky, chráněné krajinné oblasti a další chráněná území? Kdo se podílí na této ochraně? Jaká specifika mají tyto oblasti? Jak jsou ovlivněny životy obyvatel trvale žijících v chráněných oblastech a jaký vliv mají na samosprávní celky? Existuje spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti ochrany přírody? Jsou pravidla nastavena obdobně nebo jsou zásadní rozdíly v přístupu?

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Pozvánka_Národní parky_25.5.2023
Zaproszenie_Parky narodowe_25.5.2023
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM