Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Představitelé Euroregionu Glacensis získali významná státní vyznamenání

Představitelé Euroregionu Glacensis získali významná státní vyznamenání

V rámci oslav 25 let od zavedení územní samosprávy v Polsku se na Velvyslanectví Polské republiky v Praze uskutečnila česko-polská konference veřejné správy a samosprávy. Při této příležitosti udělil prezident Polské republiky Bronisław Komorowski vyznamenání občanům, kteří se zasloužili o rozvoj česko-polské spolupráce. Vyznamenání v Praze předala oceněným velvyslankyně Polské republiky v České republice Grażyna Bernatowicz.  

Důstojnický kříž Řádu zásluh o Polskou republiku obdržel Jerzy Cieńciała, čímž byl oceněn za mimořádný přínos k rozvoji regionální hospodářské a sociální spolupráce. Jeho mimořádné znalosti a zkušenosti, související s dlouholetou prací v průmyslu, byly základem početných iniciativ, směřujících k těsnější kooperaci průmyslu v české a polské části Slezska. Jerzy Cieńciała i jako ministr průmyslu a obchodu České republiky ve vládě Jiřího Rusnoka byl skvělým příkladem, jak lze sladit věrnost tradicím předků, hrdost na rodný region a loajalitu vůči zemi, jejímž občanem je.

Rytířem téhož řádu se stal královéhradecký hejtman Lubomír Franc, který se aktivně podílí na rozvoji přeshraniční spolupráce svého regionu s polskými regiony na druhé straně hranice, čehož výsledkem bylo například podepsání partnerské dohody mezi Královéhradeckým krajem a Dolnoslezském vojvodství.

Stříbrným záslužným křížem byl za svůj přínos pro stejnou oblast vyznamenán také Miroslav Kocián, místopředseda Euroregionu Glacensis, který v jeho mateřské obce Bílá Voda společně s obcemi na polské straně hranice realizoval desítky společných projektů. Zároveň stál u zrodu vzniku Euroregionu Glacensis, kde je dodnes aktivní jako představitel vedení.

Vyznamenání bylo uděleno také panu Tomaszu Korczakovi, který je starostou Gminy Miedzylesie a významným samosprávním činitelem v příhraniční polské oblasti Kladska. Během svého působení provedl desítky evropských projektů, díky čemuž se v regionu podařilo odbourat stereotypy a bariery, které jeho obyvatelé zdědili ještě z minulého režimu.

Za svoje zásluhy pro propagaci Polska v zahraničí získal čestnou medaili Bene Merito, kterou ministr zahraničních věcí Polské republiky uděluje zpravidla cizincům, další Polák Czesław Kręcichwost, jehož aktivní působení v Kudowa-Zdrój mělo velký přínos také pro českou stranu hranice. Jako předseda sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis a starosta Kudowé-Zdrój přisel spolu s náchodským starostou iniciativou vytvoření strategie rozvoje evropského města Kudowa-Zdrój-Náchod 2014-2024.

„Polsko-česká přeshraniční spolupráce na regionální a místní úrovní bývá často v Evropské unii označována za vzor pro jiné země. Nebylo by to možné bez přínosů jednotlivců. Proto srdečně gratulujeme všem vyznamenaným a doufáme, že toto ocenění bude pro ně další motivací k prací na vzájemném sbližování Poláků a Čechů. Přáli bychom si, aby tato vyznamenání představovala motivací i pro další, kteří by se rádi podíleli na rozvíjení polsko-české sousedské spolupráce“, dodala velvyslankyně Polské republiky v České republice Grażyna Bernatowicz.

V rámci této konference byla na Velvyslanectví Polské republiky v Praze umístěna propagační tabule k projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“. Euroregion Glacensis se v roce 2014 zasloužil o vybudování několika nových rozhleden na česko-polském pohraničí. Tento projekt v dubnu získal ocenění nejinspirativnější projekt Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Celkem bylo nominováno 15 projektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím internetového hlasování nejzajímavější projekty. První místo obsadil právě projekt „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“.

 „Naše vztahy s velvyslanectvím jsou dlouhodobě na výborné úrovni. Využili jsme tak vnější prostory velvyslanectví pro možnost propagovat tento významný projekt na frekventovaném místě Valdštejnské ulice“, dodal Jaroslav Štefek, sekretář euroregionu a iniciátor projektu rozhleden.

Fotogalerie ze slavnostního předání ocenění:
Slavnostní ocenění na ambasádě v Praze dne 23.4.2015
Předání ocenění hejtmanovi Královéhradeckého kraje
Předání ocenění starostovi obce Bílá Voda
Předání ocenění starostovi obce Bílá Voda
Slavnostní ocenění na ambasádě v Praze dne 23.4.2015
Předání ocenění panu Kręcichwostovi
Předání ocenění panu Kręcichwostovi
Ocenění představitelé Euroregionu Glacensis
Proslov hejtmana Královéhradeckého kraje
Společné foto u propagační cedule na ambasádě v Praze
Společné foto u propagační cedule na ambasádě v Praze
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.