Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Nová Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

Nová Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Strategie cz obal-1Od července 2019 do konce roku 2020 Euroregion Glacensis se svým polským partnerem pracoval na přípravě nové Strategie rozvoje území Euroregionu Glacensis. Zpracovaný dokument Strategie Euroregionu Glacensis 2020+ definuje silné a slabé stránky našeho společného euroregionu na české i polské straně. Na základě společné SWOT analýzy byly navrženy jednotlivé priority a opatření rozvoje celého území. Strategie byla zpracována za celé území Královéhradeckého a Pardubického kraje, za okres Šumperk a za obec Bílá Voda (okres Jeseník). Jedná se tak o území korespondující s podporovaným územím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Strategie je zpracována za celistvé území bez ohledu na členství měst a obcí v Euroregionu Glacensis. Strategie je podkladem pro další rozvoj celého území a aktivit v oblasti přeshraniční spolupráce.

Příprava strategie byla na odpovědnosti polské části euroregionu a byla zpracována v rámci společného projektu "Strategie Euroregionu Glacensis 2020+".

 

Seznamte se s dokumentem Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

SWOT analýza za českou část ke stažení zde

SWOT analýza za polskou část ke stažení zde

Strategie rozvoje území Euroregionu Glacensis 2020+ ke stažení zde

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.