Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Vyhlášení dotační výzvy na projekty Česko-polského fóra pro rok 2022

Vyhlášení dotační výzvy na projekty Česko-polského fóra pro rok 2022

Česko-polské forum logoMinisterstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2022.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a na základě Memoranda o porozumění podepsaného 14. listopadu 2008 ministry zahraničních věcí České republiky a Polské republiky, jehož platnost byla prodloužena Memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky ze dne 21. května 2010

 

VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVU PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

NA PROJEKTY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ČESKO-POLSKÉ FÓRUM“ PRO ROK 2022.

 

Cílem dotačního titulu Česko-polské fórum (ČPF) je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2022.

Vítány jsou žádosti oprávněných subjektů z celé České republiky, tj. nikoli pouze z oblastí či regionů sousedících s Polskem. Žadatelé by měli vzít v potaz, že zhoršené podmínky pro realizaci některých projektů v důsledku pandemie Covid-19 mohou pokračovat i v roce 2022, a tuto skutečnost by měli v žádosti zohlednit. Náležitou pozornost by žadatelé měli věnovat zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu konečných uživatelů, včetně jejich vhodné propagace moderními komunikačními prostředky vč. sociálních sítí.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000,- Kč.

 

Tematické oblasti a příklady vhodných aktivit:

Česko, Polsko, Evropa a svět

-           společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí

-           společné projekty českých a polských subjektů zaměřené na spolupráci obou zemí v EU u příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropské unie ve 2. polovině roku 2022

 

Přátelství a porozumění

-           společné projekty organizací zaměřujících se na mládež

-           společné projekty a výměnné programy středních i dalších druhů škol (kromě 1. stupně základních škol) posilující vzájemné vztahy, poznání a spolupráci mladých lidí z Česka a Polska

-           společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů

-           česko-polské vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference

 

Spolupráce bez hranic

-           společné projekty a akce v oblasti kultury, historie, občanské společnosti, ochrany životního prostředí, médií, ekonomiky apod. posilující dobré vztahy a vazby mezi Čechy a Poláky

-           společné projekty obcí a krajů na podporu česko-polských vztahů

 

Žádost o dotaci spolu s přílohami zasílejte prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS na adrese www.mzv.grantys.cz.

Návrhy lze podávat do čtvrtka 30. 9. 2021 do 23.59 hodin.

 

Kontakt:

Odbor zahraničně-politických analýz a plánování MZV ČR

Telefon: 224 182 594 (sekretariát), 224 182 717 (koordinátor ČPF)

E-mail: cesko-polske_forum@mzv.cz, ozap@mzv.cz

 

Přílohy a podrobné informace naleznete ZDE

 

Další informace k Česko-polskému fóru lze nalézt na stránce MZV ČR www.mzv.cz/cesko-polske_forum.

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM