Euro Region
English Polski

Putování na kole

Logo_cz_pl_eu_barevne

3Euroregion Glacensis je pravým rájem cyklistů. Na své si tu přijdou milovníci vysokých kopců s výhledy do krajiny i rovnějších tras kolem vodních toků a zámků. Celé území na české i polské straně je protkáno stovkami kilometrů cyklostezek i cyklotras, neustále rozšiřována je také nabídka singletracků a možné je v letních měsících také využít dopravy cyklobusy. Vyjmenovat všechny není možné, a proto jsme pro vás vybrali některé trasy situované kolem státní hranice, kterými se podíváte do obou zemí.

Krkonoše

Rýchorský sjezd

Trasa začíná v Horní Malé Úpě, tedy na samotné česko-polské hranici. K dopravě je možné využít například některou z linek cyklobusů Odsud sjíždíme do Dolní Malé Úpy, pokračujeme přes Cestník a Lysečinskou boudu. V Horních Albeřicích si můžeme na chvíli vydechnout a navštívit muzeum Vápenka (klíče nám zapůjčí v informačním centru Veselý výlet). Poté již sjíždíme kolem Rýchorského kříže, do Žacléře. Nedaleko od něj se nachází rozhledna Eliška a dělostřelecká tvrz Stachelberg, která určitě stojí za návštěvu a naše trasa končí v Trutnově.

Z Horní Malé Úpy přes Polsko do Žacléře

Poznejte polské příhraničí, kde Krkonoše získávají úplně jiný ráz, ze kterého budete překvapeni. Prudké kopce se mění na zaoblené až pomalu mizí.

Na Horní Malou Úpu vyjedete Krkonošským cyklobusem. Odtud se vydejte přes hraniční přechod po silnici 370 a 369 do obcí Jarkowice a Miszkowice. Dále po silnici 369 do Opawy, odbočte vlevo na Niedamirów a přes Bobr po Boberské cyklotrase se vraťte zpět do Čech do Žacléře na náměstí.

Krkonošská diagonála

Nejdelší krkonošská cykloturistická trasa spojuje východ se západem a vede z Žacléře do Harrachova. Lze ji samozřejmě absolvovat i opačně, nebo si vybrat jen její část a pro návrat využít Krkonošské cyklobusy. Trasa nabízí nezapomenutelné výhledy na celé Krkonoše a navazují na ni další jednotlivé trasy a okruhy.

Trasa křižující vrcholovými partiemi přes celé Krkonoše je nazývána Krkonošskou diagonálou a vede z jedné strany na druhou. Po celé délce je značena jako cyklotrasa K1A. Některé úseky je možné si zpříjemnit lanovkou, která vám pomůže s nastoupáním potřebných výškových metrů. Pro tento popis trasy jsme zvolili cestu z východu na západ, můžete ji samozřejmě jet jakýmkoli směrem, nebo si ji rozdělit na několik etap s přespáním na krkonošských boudách.

https://www.krkonose.eu/doporucene-cyklovylety

Broumovsko

Broumov – Křinice – Božanov – Radków – Wambierzyce – Tłumaczów – Otovice - Broumov

Okruh vedoucí přes Broumovský výběžek vás zavede k Radkovské nádrži Zalew, kde najdete Geopark nebo si můžete vyšlápnout jen kilometr dlouhou stezku k vyhlídce Guzowata a kochat se pohledem na Velkou Hejšovinu a Broumovké stěny. Navštívíte známé poutní místo Wambierzyce, můžete zavítat na nedalekou rozhlednu Suszynka nebo se zastavit na kávu na Zámku Sarny. Krásný okruh zdoláte po krásných cyklostezkách.

Broumov – Olivětín – Janovičky – Głuszyca – Janovičky – Broumov

Trasu, při které nás čeká náročnější stoupání, začínáme v Broumově a pokračujeme po silnici do Olivětína k broumovskému pivovaru Opat. Odtud delším stoupáním dorazíme až na osadu Janovičky, do srdce Javořích hor. Zde se můžeme občerstvit a vydat se přes turistický hraniční přechod do Polska, do města Głuszyca a dále do nedalekého Podzemního města Osówka, nebo pokračovat po cyklotrase Javoří hory po lesních cestách dál v putování. Okruh Javoří hory je náročnější, a proto malým výletníkům doporučujeme: vydat se z Janoviček zpět z kopce dolů a na prvním rozcestí odbočit vpravo a dojet do Heřmánkovic.

Meziměstí – Mieroszów – Zdoňov/Łączna – Buková hora – Vernéřovická studánka – Vernéřovice – Meziměstí

Z Meziměstí se vydáme přes hraniční přechod ve Starostíně do Mieroszowa, po cyklotrase č. 4020. Od místa, kde se připojí modré turistické značení, budeme po tomto značení pokračovat stoupáním do obce Łączna, tam odbočíme doleva směr Zdoňov, po zeleném turistickém značení. Lesem po cyklotrase č. 4036 dojedeme až na Bukovou horu s Křížem smíření a odsud po žlutém turistickém značení k Vernéřovické studánce. Poslední část cesty pojedeme po červené turistické stezce, projedeme obcí Vernéřovice a pokračujeme dále až do Meziměstí.

https://www.broumovsko.cz/aktivni-dovolena/cykloturistika

Cyklostezka Peklo – Náchod – Hronov – Žďárky – Pstrążna – Kudowa-Zdrój

Cyklostezka začíná u známé Jurkovičovy výletní restaurace, odkud kromě Náchoda můžete vyrazit také směrem na Nové Město nad Metují, Dobrošov nebo Nový Hrádek. Trasa vás zavede údolím řeky Metuje do části Náchoda – Bělovsi, kde můžete ochutnat minerální vodu IDA v Malých lázních nebo navštívit Běloveský pevnostní skanzen. Dál cesta pokračuje až do Hronova, kde stojí za vidění Jiráskův rodný domek a spisovatelovo muzeum, a dál přes obec Žďárky do polské osady Pstrążna. Ta je známá jak svým skanzenem lidových staveb, tak místními sádkami, kde si můžete chytit pstruha. Zpátky do Čech se dostanete přes malebné lázeňské městečko Kudowa-Zdrój.

Orlické a Bystřické hory

Orlické hory jsou protkány hustou sítí cyklotras a cyklostezek. Na své si přijdou jak rekreační cyklisté tak milovníci náročnějších tras pro pokročilejší sportovce. Lákadlem může být trasa údolím řeky Tiché Orlice a Třebovky. Desítky kilometrů stezek se rozbíhají z Ústí nad Orlicí, které vás zavedou do Žamberka, České Třebové nebo Vysokého Mýta. Cyklotrasy vás také zavedou k řadě hradů a zámků.

Královská hřebenovka – cyklotrasa po hřebeni Orlických hor

Oblíbenou je cyklotrasa po hřebeni Orlických hor. Dlouhá je 23 km, bez velkých převýšení a s nádhernými výhledy. Startuje na Šerlichu, pokračuje přes nejvyšší vrchol hor Velkou Deštnou, pěticestí, Kunštátskou kapli, Mezivrší a Anenský vrch, od kterého následuje sjezd kolem vojenské pevnosti Hanička až na parkoviště Panské pole, případně dál do Rokytnice v Orlických horách.

Česko-polská silniční

Přes všechny hranice. A hned dvakrát: Z koruny země (Landeskrone – Lanškroun) v sousedství Čech a Moravy přes evropské rozvodí Labe – Dunaj k oběma Orlicím – Tiché i Divoké. A Zemskou bránou do Polska. Nejlepší trasu pro vás vybrali naši fanatičtí silniční cyklisté – určitě se potkáte. Provedou vás hladce opravenými nefrekventovanými silničkami podél horního úseku Divoké Orlice po obou stranách česko-polské hranice sevřené mezi hřebeny Orlických a polských Bystřických hor. Do hor a zpět pojedete rovněž parádně malebným podhůřím s vesničkami po nefrekventovaných silnicích, cestách a po cyklostezce. Vaše tělo i duši nasytí řada občerstvení a krás.

https://www.mojeorlickehory.cz/orlicke-cyklo-inline-kralovstvi/

Singletracky

Singletrack Glacensis je největší sítí cyklotras procházejících úzkými lesními cestami v horském terénu. Všechny trasy jsou jednosměrné s různým stupněm obtížnosti. Pro turisty bylo vybudováno 220 km funkčně propojených cyklotras, díky nimž můžeme navštívit i naše české sousedy.

Trasy se nacházejí v těchto oblastech:

  • na polské straně se jedná o obce Bardo, Gmina Wiejska Kłodzko, Złoty Stok, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Kudowa-Zdrój a Dusznik-Zdrój,
  • na české straně se jedná o obce Červená Voda – Sdružení obcí Orlicko, Zdobnice, Region Orlicko-Třebovsko a Dolní Morava.

https://singletrackglacensis.eu/cs/

https://singletrackglacensis.com/

Cyklobusy

V Královéhradeckém kraji jsou provozovány sezónní turistické autobusy s přepravou kol. Tyto linky jsou zajišťovány v regionech Kladské Pomezí, Český ráj, Orlické hory a Krkonoše.

V Krkonoších se můžete svézt například až na Špindlerovu Boudu, do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy. V Kladském Pomezí můžete využít turistické autobusy s přepravou kol k výletům do Adršpašsko-teplických skal, na Náchodsko, do Krkonoš, nebo se svézt k sousedům do Polska a to do cyklisty oblíbeného Karlówa. V Orlických horách se svezete na Šerlich, do Neratova nebo do Rokytnice v Orlických horách. Již bez vleku na kola můžete turistickým autobusem zamířit také do Pekla a podél řeky Metuje si i s dětmi udělat nádherný výlet. V Českém ráji zavítejte k Prachovským skalám, k Jinolickým rybníkům, na Hrubou Skálu či do Sobotky. 

Turistické autobusy s přepravou kol vyjíždění na své trasy koncem května a jsou v provozu přes celé léto až do konce září.

https://www.dopravakhk.cz/turisticke-autobusy-s-prepravou-kol.html

 

V pořadí třetí akci projektu Putování uspořádal Euroregion Glacensis setkání zaměřené na cyklistiku. Ve dnech 8.-10.8.2022 se zástupci obcí, médií a dalších organizací vypravili na Broumovsko do obce Hejtmánkovice, kde byly v plánu dvě poměrně náročné česko-polské cyklistické etapy. První zavedla účastníky přes hraniční přechod v Janovičkách a obec Głuszyce až do Podzemního města Osówka, které bylo v roce 2019 součástí strategického projektu Euroregionu Tajemství vojenského podzemí a kde byla zřízena multimediální výstava, která si svým zpracováním vysloužila uznání v celé Evropě. Druhý den vedla trasa přes obec Křinice a Broumovské stěny až do polského Radkowa. Kolem radkowského Zalewu a nové vyhlídky Guzowata, vybudované z dalšího euroregionálního projektu Česko-polská Hřebenovka se cyklisté dostali na radkowskou radnici. Odtud pokračovali přes baziliku ve Wambierzycích, rozhlednu Suszynka a Zámek Sarny k hraničnímu přechodu Otovice/Tlumaczów a dále do Broumova.

Třetí den byl poté představen samotný Broumov, který kandiduje na Evropské hlavní město kultury 2028. Zde proběhla prohlídka broumovského kláštera, centra města a celkové představení turistické nabídky v městě i okolí.

IMG_5012IMG_5028IMG_5109IMG_5153IMG_5191IMG_5232IMG_5331IMG_53691IMG_5219IMG_5276_1IMG_5288_1IMG_5253_1IMG_5248_1
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM