Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Setkání v Euroregionu Beskydy 20.-22.6.2012

Setkání v Euroregionu Beskydy 20.-22.6.2012


       V rámci projektu EUREGIO PL-CZ  se uskutečnila dne 20. června 2012 konference a ve dnech 21. a 22. června 2012 vzdělávací exkurze Euroregionem Beskydy, kde byly účastníkům představeny úspěšně realizované projekty.
 
      Konference na téma „aktuální problematika česko-polského příhraničí“ byla uspořádána v kongresovém sále hotelu Troyer v Trojanovicích. Společné setkání zástupců česko-polských euroregionů zahájila předsedkyně Regionu Beskydy Ing. Eva Richterová. Poté sekretáři hostujícího euroregionu seznámili přítomné s činností sdružení a prezentovali projekty realizované na území regionu.
 
       V druhé části konference přítomní zástupci partnerů, kteří jsou zapojeni do projektu EUREGIO PL-CZ,  postupně seznámili účastníky s průběhem prací na jednotlivých aktivitách projektu. V závěru konference vystoupil pan Miroslav Wágner, starosta Města Jablonné nad Orlicí, který prezentoval projekty zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Jablonné nad Orlicí.
 
      Další dva dny pracovního setkání zástupců česko-polských euroregionů byly zaměřeny na ukázku úspěšně realizovaných projektů v Euroregionu Beskydy. Jednalo se zejména o projekty v obci Čaladná – výstavba apartmánových domů, lázeňského domu Lara, cyklostezek, ve městě Frýdek-Místek – rekonstrukce silnic, výsadba zeleně + drobný mobiliář, výstavba cyklostezek, aquapark – letní i krytý. Při návštěvě města Turzovka primátor a místopředseda slovenské části ER Beskydy pan Miroslav Rejda představil projekty realizované městem – zejména technické zázemí jednotky sboru dobrovolných hasičů, systém sběru a shromažďování odpadů, výstavbu pěší zóny a sportovních areálu. V další části exkurze byly představeny projekty realizované zejména z fondů zaměřených na rozvoj česko-slovenského příhraničí - rekonstrukce silnice z Turzovky do Starých Hamrů v rámci OPPS SK-CZ 2007-2013, rekonstruované místní komunikace v obci Staré Hamry z programu PHARE, z INTERREG IIIA byly vybudovány přeshraniční běžecké trasy, neinvestiční projekty v rámci OPPS SK-CZ – Staré Hamry – rekonstrukce obecního úřadu, kulturního domu, projekty dopravní infrastruktury.
 
      Během několikadenní návštěvy Euroregionu Beskydy organizátoři seznámili účastníky i s turistickými atraktivitami, jako jsou Pustevny s historickými budovami architekta Dušana Jurkoviče. Společně navštívili sochu boha úrody a hojnosti Radegasta a také kapli sv. Cyrila a Metoděje – to vše  na hoře Radhošť.
   
       Za Euroregion Glacensis byl na třídenním společném setkání přítomen místopředseda sdružení pan Jiří Čepelka, člen Rady sdružení pan Miroslav Wágner a sekretář sdružení pan Jaroslav Štefek.
 
Sekretariát euroregionu
 
Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (8)
Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (5)
Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (4)
Euregio PL-CZ ERB 6-2012 (1)
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.