Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Setkání v Euroregionu Praděd 3.- 5.10.2012

Setkání v Euroregionu Praděd 3.- 5.10.2012

      V dnech 3. - 5. října 2012 se uskutečnilo v Karlově Studánce na území Euroregionu Praděd další ze setkání všech česko-polských euroregionů v rámci realizace společného projektu EUREGIO PL CZ. Na tomto setkání proběhla inventarizace všech plánovaných aktivit v rámci projektu, byly řešeny aktuálně připravované aktivity. Euroregion Praděd – polská část zde představil nově vytvořené bannery, propagující každý ze zapojených euroregionů. Následující den setkání proběhla konference spojená se zasedáním Parlamentu Euroregionu Praděd. V rámci této konference Euroregion Praděd, jako destinační společnost pro rozvoj cestovního ruchu,  představil  koncepci rozvoje turistiky v oblasti Jeseníků. Zároveň byly uděleny pamětní medaile u příležitosti 10ti let Správy FMP Euroregionu Praděd. Ocenění získali představitelé všech česko-polských euroregionů a další významné osoby, a to za dlouhodobý přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce. Další část programu byla věnována představení úspěšně realizovaných projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu na české i polské straně. Toto třídenní setkání bylo zaměřeno na příklady dobré praxe koncepčního řešení rozvoje cestovního ruchu. Euroregion Praděd v této oblasti zaujímá přední místo mezi česko-polskými euroregiony.
     Jednou z dalších významných událostí projektu EUREGIO PL CZ, která proběhne v nejbližším termínu,  je úvodní konference k projektu, která se uskuteční dne 29. listopadu 2012 v Ostravě a pořadatelem bude česká část Euroregionu Silesia.
Sekretariát euroregionu
PA040065
PA040028
DSC04236
DSC04186
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.