Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Euroregion Pomoraví převzal v Plzni předsednictví v Asociaci Euroregionů ČR

Asociace Euroregionů ČR v Plzni

AEČR PlzeňMinulý čtvrtek odpoledne se v Plzni sešli zástupci členů Asociace euroregionů ČR při příležitosti dvoudenního setkání, jehož hlavním bodem bylo formální předání předsednictví AEČR. Vedení se dle rotačního principu na první pololetí 2024 ujal Euroregion Pomoraví, jehož symbolickou štafetu převzal Vladimír Gašpar.

Velkou zásluhu na této vydařené akci nesou organizátoři, zejména předseda Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy a radní Plzeňského kraje Libor Picka, který AEČR vedl v druhé polovině minulého roku, a také manažer pro přeshraniční spolupráci, pan Michal Handschuh. Pozitivní hodnocení ukončeného půlročního předsednictví i následné úvahy o nejbližší budoucnosti Asociace, jednotlivých Euroregionů či FMP byly inspirativní a velmi pragmatické. Výzev, které před námi stojí, je mnoho a jejich plnění se neobejde bez vzájemné pomoci Euroregionů. Vždy s hrdostí (ale i jistou mírou obav) posloucháme situační zprávy z jednotlivých hranic o vývoji FMP. Bohužel i přes jednotný pokyn EK k FMP je každé přeshraniční území jiné - liší se metodicky, věcně, formou realizace a dokonce i dokumentací. Přesto, nebo právě proto, je výměna informací a zkušeností tak důležitá.

V rámci tohoto dvoudenního setkání byla pro účastníky připravena zajímavá exkurze, kde se seznámili s historií světově proslulého plzeňského pivovaru. Kulinářsky bohatá a nezapomenutelná byla večeře přímo v areálu Pivovaru, kde došlo jak na výměnu zkušeností z jednotlivých euroregionů, ale i na ten pověstný „human touch“, bez kterého se bezprostřední a otevřená spolupráce dělat nedá. Páteční návštěva „temného regionu“ kolem obce Krsy (jedna z oblastí, která má certifikaci území s minimálním světelným smogem a ideálními podmínkami na pozorování hvězd a nebeských těles) byla plna informací nejen z oblasti ekologie, udržitelnosti životního prostředí a soužití lidí a přírody, ale i otázek na téma všudypřítomného světelného smogu a zamyšlení, jak zmírnit jeho dopad nejen na obyvatele, ale i okolní faunu a flóru.

Město Plzeň a Euroregion Šumava nastavili kvalitou svého vedení laťku velmi vysoko a Euroregion Pomoraví udělá vše pro to, aby tento trend udržel. Pomyslný štafetový kolík předsednictví Asociace Euroregionů ČR převezme v červenci 2024 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.

Asociace Euroregionů ČR_Plzeň

74121110
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM