Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Termín zasedání EŘV

Termín zasedání EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
dovolujeme si Vás informovat, že po postupném rozvolňování celorepublikových opatření jsme stanovili termín zasedání Euroregionálního řídícího výboru v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Zasedání EŘV se bude konat dne 18.6.2020 a budou na něm projednávány mikroprojekty dokonce ze dvou ukončených výzev FMP:
 
- mikroprojekty předložené do výzvy FMP k 31.10.2019 (prioritní osa 2 + 4) - tyto projekty měly být původně schvalovány na zasedání EŘV v březnu 2020
- mikroprojekty předložené do výzvy FMP k 31.3.2020 (prioritní osa 2)
 
 
 
Celorepubliková opatření týkající se pandemie a šíření nového typu koronaviru, která byla vyhlášená v březnu 2020, měla samozřejmě dopad i na přeshraniční spolupráci. Zasedání EŘV, které se mělo konat dne 13. března 2020 v Jičíně, muselo být na poslední chvíli zrušeno a dočasně tak bylo v Euroregionu Glacensis pozastaveno veškeré schvalování česko-polských mikroprojektů. Toto opatření bylo učiněno nejen z důvodu, že čeští a polští členové EŘV se společně nemohli setkat, ale především z důvodu, že by u schválených mikroprojektů nebyla zajištěna garance schopnosti vlastní realizace projektů a přeshraniční spolupráce obecně.
 
Pracovníci Správce FMP řešili v tomto období spoustu dotazů týkajících se realizovaných mikroprojektů. Aktivity, které se měly původně konat v době pandemie, musely být náhle zrušeny a byly posunuty na pozdější termíny. Bylo také předloženo mnoho žádostí o změnu v souvislosti s prodloužením či změnou doby realizace projektů. Veškeré žádosti o změnu byly schváleny a s konečnými uživateli byly podepsány dodatky ke smlouvám o financování na změnu harmonogramu mikroprojektu.
 
 
Věříme, že se již postupně bude celá situace zlepšovat, že přeshraniční spolupráce bude brzy plně obnovena a bude nadále fungovat tak dobře, jako před "koronavirovou" pandemií.
 
 
Sekretariát FMP
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.