Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Třetí číslo zpravodaje je v distribuci

Třetí číslo zpravodaje je v distribuci

Vážení čtenáři, přinášíme vám další číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 3/2017. 
 
A co v něm naleznete?
 
obal jpg 3-2017 Page 1Hejtman Pardubického kraje p. Jiří Štěpán poskytl rozhovor na téma přeshraniční spolupráce, na stránce 4  naleznete, co se bude dít v Programu Interreg V-A v nadcházejících měsících - rubrika JS Olomouc, v "příloze do kapsy" - v návodu na aktivní víkend -  na stránkách 9 - 12 - tentokrát navštívíme Královéhradecký kraj - okolí Nového Města nad Metují a také samotné město Hradec Králové. Sdružení obcí Orlicko slaví letos 25. výročí od založení - o této mimořádné události je článek na straně 13. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo zajímavý článek o obchodování mezi Českou a Polskou republikou - to vše na straně 14 - 17. Své projekty představila města Svitavy a Strzelin a Ústí nad Orlicí, které spolupracuje s gminou Bystrzycou Klodzkou.
     

Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách,

v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení

a také je k dostání ve všech informačních centrech.

Logo_cz_pl_eu_barevne
Vydání zpravodaje je spolufinancováno z projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054 s názvem Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM