Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Veřejné projednání 'Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše'

Veřejné projednání 'Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše'

Zástupci Euroregionu Glacensis přijali pozvání a účastnili se již v pořadí druhého veřejného projednávání "Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše",
8

které se uskutečnilo dne 14. února 2013 ve Vrchlabí.
Zadavatelem zpracování je svazek Krkonoše-svazek měst a obcí
a zpracovatelem SPF Group, v.o.s., Ústí nad Labem.

Základní pilíře zpracovávaného dokumentu jsou:

1. Dobře spravovaný region
2. Vybavený region
3. Zelený region
4. Tvůrčí region
5. Turistický region.

Pěti vytipovanými  problémovými okruhy, které strategie bude obsahovat, se zabývaly pracovní skupiny, jejichž členové byli vybráni na základě odborností a profesních zaměření a především s dobrou znalostí problematiky regionu. Strategický dokument, který má ovlivnit i vzdálenou budoucnost exponovaného regionu České republiky, by měl být do konce března hotový a měl by se stát důležitým pilířem politiky dalšího rozvoje Krkonoš.

Jedním z dalších diskutovaných bodů setkání bylo téma dopravy a dopravní obslužnosti regionu Krkonoš a příhraničního Polska. K této problematice vystoupil sekretář sdružení Euroregionu Glacensis p. Jaroslav Štefek, který sdělil: "Krkonoše jsou významným příhraničním regionem a Euroregion Glacensis má zájem na jejich rozvoji. Základním předpokladem je dobrá dostupnost tohoto regionu v návaznosti i na Polsko. Klíčovou záležitostí je výstavba R 11 do Královce a  její propojení s S 3 z polské strany. Proto jsme zajistili na veřejném projednávání prezentaci aktuálního stavu výstavby polské části dálnice. Polská strana v letošním roce bude mít všechny potřebné dokumenty pro zahájení výstavby, včetně financování. Na české straně se však bohužel k tomuto stavu nepřibližujeme. Hrozí tak zastavení výstavby i na polské straně. Touto klíčovou otázkou se budeme i nadále zabývat."
7


Veškeré informace ohledně zpracování dokumentu získáte na webových stránkách www.rozvoj.krkonose.eu 

Sekretariát euroregionu
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM