Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Veřejné projednávání návrhu dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis

Veřejné projednávání návrhu dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis

Vážení,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis společně s českou částí Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis připravuje na následující programové období společnou Strategii rozvoje Euroregionu Glacensis jaho hlavní výstup společného projektu s názvem „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+”, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803. Cílem projektu je příprava strategie Euroregionu Glacensis na období 2020+, která ukazuje a stanovuje další směry a priority společensko-hospodářského rozvoje území euroregionu.

Návrh strategie lze stáhnout pod odkazem https://www.euro-glacensis.cz/strategie.html, kde také naleznete zpravovanou SWOT analýzu za českou i polskou část Euroregionu Glacensis, které tvoří podklad k tvorbě společné strategie. Aktuálně návrh strategie podléhá konzultacím ze stran zainteresovaných subjektů a veřejnému projednávání. Zveme tak i vás k předložení komentářů a stanovisek k návrhu „Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis“. Poskytnuté názory a komentáře budou pečlivě prozkoumány a odůvodněné pozměňovací návrhy budou začleněny do konečného dokumentu.

Veškeré podměty a připomínky je možné zasílat e-mailovou formou na info@euro-glacensis.cz

V případě, že máte zájem se vyjádřit k návrhu strategie rozvoje Euroregionu Glacensis, prosíme o vyplnění dotazníku v termínu do 9.10.2020.

Sekretariát Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.